Basit ama Etkili Bir Sır: Zihinsel Güç

Dünya üzerinde pek çok başarılı girişimci bulunuyor. Jack Ma, Elon Musk ve Jeff Bezos bu isimlerden yalnızca birkaçı. Aynı zamanda en etkili ve başarılı lider sıralamasında listenin top 5 bölümünde yer alan isimler… Her birinin farklı bir yaşam öyküsü, başarıları, başarısızlıkları ve çeşitli çalışma sistemleri bulunuyor ama kimse onların sahip olduğu “asıl” güçten bahsetmiyor.

“Çok” başarılı olarak görülen her bir girişimcinin basit ama etkili sırrı bulunuyor: zihinsel güç! Nasıl ki teknik bilgi ve donanımı geliştirmek, mesleki alanda deneyim elde etmek önemli ise iş hayatının en önemli parçalarından biri de zihinsel güç, beceridir. Zihninizi ne kadar aktif bir şekilde kullanırsanız, davranışlarınızı ve hedeflerinizi de o derece yönlendirebilirsiniz.

Siyah ya da Beyaz

İnsan zihni öyle bir yapıdadır ki her şeyi siyah ya da beyaz olarak görmek ister. Fakat burada bahsedilen siyah ve beyaz, güvenilir olup olmamakla ilgili. Siyah görmek güvensiz, beyaz görmek güvenli gelir. İyi ve kötü, sevgi ve nefret, aşk ve kibir gibi… Hayattaki her noktada siyah ve beyaz olan yönler vardır ki bazı durumlar gridir. Bu gibi durumlarda insanın zihinsel olarak “yanal düşünme” becerisine sahip olması gerekir. Siyahı, beyazı ve griyi ayırt edebilmek için mantığı ve hayal gücünü aynı anda kullanmak, yanal düşünme becerisine sahip olmak demektir.

Yanal düşünmeyi kazanmak için mantık soruları çözmek bir uygulama olabilir fakat en iyi uygulama, cevaba ulaştığınız bir konuda aynı cevaba farklı stratejiler ile gidip gidemeyeceğinizi keşfetmektir. Stratejileri görebilmeniz için uzun bir süre düşünmeniz gerekir. İnsan sürekli olarak düşünerek bir şeyleri değiştirebilir ya da iyileştirebilir. İşte bu durum da yine bir zihinsel güç ile “düşünen sistem” ile gerçekleşir.

Bir şeyi olduğundan daha iyi hale getirmek istiyorsanız, problemleri bir sistem gibi görmeli ve odaklanmalısınız. Sistem nasıl ki parçalardan oluşuyorsa, problemin temelinde tek bir sebep değil birden fazla sebep olduğunu görmeniz ve her bir parça ile özel olarak ilgilenmeniz gerekir. Tüm parçaların doğru bir şekilde çalışabilmesi, bilinçli kararlar alınabilmesi, parçaların değiştirilmesi ve iyileştirilmesi için düşünen sisteme sahip olmanız gerekir.

Kendinizi Fethedin

Bir insanın zihinsel olarak en güçlü olduğu nokta, kendi zihnini tanıdığı, fark ettiği noktadır. Paulo Coelho der ki, “Kendinizi fethederseniz, dünyayı fethedeceksiniz”. Kendini tanımak ya da fethetmek, çok az kişinin başarabildiği bir güçtür. Genel olarak insanlar kendilerine yalan söylemeyi sever. Bu nedenle gerçekleri göremeyecek kadar kör olabilirler.

İnsanın güçlü ve zayıf yönlerini görebilmesi, zaaflarını, zevklerini tanıyabilmesi ya da kendini anlayabilmesi bir kişisel farkındalıktır ve sahip olunabilecek en üst zihinsel güçtür. Ötesi yoktur. Her bireyin kendine özel bir yapısı, kişiliği, becerileri ve mesleki bilgi ve yetenekleri vardır. Kendinizi tanımak demek, bir başkasının gözünden nasıl görüneceğinizi görmek demektir. Dolayısıyla sizi daha güçlü biri yapar.

Fakat bu noktada kendinizi “akılsızlık” anlamına gelen ve Japonca olarak “Mushin” durumuna düşürmeniz de bir olasılıktır. Yani neyin, tam olarak ne olduğunun farkında olursunuz, kendinizi keşfetmiş olursunuz fakat aktif düşünceden uzak bir şekilde iş hayatında yer alırsınız.