Çalışanlara Kişisel Gelişim Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Çalışanların, mesleki gelişimleri kadar kişisel gelişimlerini de önem vermesi oldukça önemlidir. Kişisel gelişim kültürü yaratmak her ne kadar şirketin/işletmenin insan kaynakları bölümüne ait bir fonksiyon olsa da yöneticilerin de bu konuda destek sağlaması gerekir. Şirketin ya da işletmenin kurumsal alanda belli bir olgunluk seviyesine ulaşması için gerekli planlamalar çerçevesinde global yapıdaki organizasyonları uygulaması şarttır.

Çalışanlara kişisel gelişim kültürünü oluşturmak için bu alana üç farklı bölümden yaklaşmak gerekir. İlk bölümde yöneticiler, ikinci bölümde çalışanlar ve üçüncü bölümde ise müşteriler yer alır.

Yöneticilerin kişisel gelişim kültürünü oluşturması için üzerlerindeki görev ve sorumlulukları, sahip oldukları tüm yetkinlikler ve becerileri ile işin tüm yönlerini görerek gerçekleştirmesi gerekir. Bu şekilde bir çalışma göstermek, çalışanlara da örnek olacaktır. Hiçbir yönetici bünyesinde iş yapmaktan ırak, motivasyonu düşük ve verimlilik konusuna önem vermeyen biri ile çalışmak istemez. Dolayısıyla yöneticiler, kişisel gelişim kültürünü oluşturmak istiyorsa önce kendi gelişimlerine önem vermeleri ve gerçek bir “örnek” teşkil etmeleri gerekir.

Çalışanlar açısından konuya yaklaşmak gerekirse burada “kendine yatırım yapmak” kavramı ön plana çıkacaktır. Bir çalışan şirkete yatırım yaptığı kadar kendine de yapmalıdır. İşe alım aşamasından başlayarak kat edilen yolun her adımında personel, kişisel gelişimine yarar sağlayacak her türlü faaliyetten yararlanmalıdır. Bir şirketin başarılı olması, üst düzey performans göstermesi tamamen çalışanlarının başarısına bağlıdır. Çok başarılı ya da iyi bir yöneticiye sahip olmak şirketi başarılı ya da yüksek performansa sahip bir iş yeri kılmaz. Önemli olan daima çalışanlardır. Çalışanlar ne kadar başarılı olursa, şirkette o kadar başarılı olacaktır. Bu nedenle personeller kendilerine daima şu soruları sormalıdır:

 • Neyi öğrenmem gerekiyor?
 • Nereden öğrenmem gerekiyor?
 • Nasıl öğrenmem gerekiyor?
 • Bu öğrendiğim şey beni nereye, nasıl taşır?

Bu soruların cevapları bulunduğu takdirde personel sürdürülebilir gelişim ve başarı elde edecektir.

Müşteriler, müşteri memnuniyetinin üst düzeyde tutulduğu bir şirkette çalışmak ister. Müşteri şikayetlerinin arttığı bir şirket, zaman içerisinde çökmeye mahkumdur. Çünkü her zaman için iş dünyasında iyi olan şey nadiren duyulur. Fakat şirketler kötü bir izlenime sahip olursa bu durum kısa zaman içerisinde dünya çapında yayılır. Her müşteri, karşısında deneyimli ve bilgili bir çalışan görmek ister. Profesyonel bir hizmet almak, oldukça önemlidir. Yetkinlik, itibar, saygınlık, deneyim, bilgi ve beceri sahibi olan çalışanlardan hizmet alan müşteriler, memnun kalacaktır. Müşterilerin memnun kalması da şirket açısından “sadık müşteri” potansiyeli oluşturulmasını sağlayacaktır.

Eğitim Almak Yetersiz Kalır

Çalışanların kişisel gelişim kültürü oluşturabilmesi için sadece eğitim verilmesini düşünmek, uygulanabilecek en kötü adımdır. “Çalışanların konuşması mı kötü? Hadi bir etkili iletişim eğitimi alalım!” bilincinde olmak, ekibin motivasyonunu düşürecektir. Sürekli olarak eğitimler sunan bir liderle çalışmak da personelin belli bir zaman zarfında sonra çalışma isteğini kıracaktır.

İnsanlar eğitim yerine, deneyimi tercih etmektedir. Teknik eğitimler vermek, bu eğitimler uygulanmadığı müddetçe hafızadan silinecek eğitimler vermek demektir. Dolayısıyla hiçbir işe yaramayacaktır. Bu durum tıpkı matematik denklemi kurmak gibidir. Eğitim ve pratik olmadan, başarı elde edilemez.

Çalışanların kişisel gelişim kültürünü oluşturmak için uygulanabilecek yöntemleri keşfetmek ve bu yöntemleri karma bir şekilde kullanmak gerekir. Yöntemlerim karma bir halde sürekli olarak uygulanması, alışkanlık kazanılmasını sağlayacaktır. Çeşitli aktiviteler ile desteklemek pratik sağlayacağı için çalışanlar kendilerini teşvik etmek isteyecektir. Kişisel gelişim kültürünü oluşturmak için kullanabilecek yöntemler ise aşağıdaki gibidir:

 • Sınıf içi eğitimler
 • Konferans, seminer, panel, söyleşi vb
 • Kitap ve makale okuma
 • Araştırma ödevleri verme
 • Dijital ortamdaki eğitimler
 • Oryantasyon eğitimleri
 • Rotasyon programları
 • Kıyaslama (Benchmarking) projeleri
 • Kişinin kendisinin eğitim vermesi ya da sunum yapması
 • Atölye çalışmaları