Çalışanların İş Disiplini Sağlayabilmesi için İpuçları!

Çalışma hayatında disiplin ve düzenin sağlanabilmesi bazı kurallara bağlıdır. Yazılı olmayan bu kurallara uyulmasını sağlayabilen yöneticiler başarılı olarak nitelendirilirler.

Ofis Ortamında Disiplinin Sağlanması

Uzun yıllar boyunca devam eden eğitim yaşamından sonra iyi bir üniversitede okuyan ve çalışma hayatına atılan bireyler disiplin kurallarının neler olduğunu ve ofis ortamında disiplinin sağlanması için nasıl davranılması gerektiğini de zaman içinde öğrenirler.

Ancak disiplin kurallarının esasında öncelikle uygulayıcılar yani yöneticiler tarafından bilinmesi gerekir. İş disiplininin sağlanması çalışanların adaptasyonunun da sağlanması anlamına gelir. Bu nedenle bir yönetici öncelikle çalışma ortamında disiplini sağlamakla yükümlüdür.

Aynı yöneticiler disiplinin fazlasının zararlı olduğunu, dozunda ve doğru kurgulanmış disiplin kurallarının yarar sağlayabileceğini de bilmesi şarttır. Kimi iş yerlerinde uygulanan ego tatmini amaçlı disiplin kuralları yarardan çok zarar verir.

Ne iş yapıyor olursa olsun bir çalışanın asli görevi işine zamanında gelmektir. Yöneticiler gerekli hallerde her departmanda bir çalışanı görevlendirmek suretiyle bunun kontrolünü yapmak zorundadır. İşe zamanında gelmeyene ve bunu alışkanlık haline getiren çalışanlar önce uyarılır, tekrarı halinde ceza yöntemi uygulanır. Bunlar genellikle maaş kesintisi gibi maddi cezalardır.

Çalışanların disiplinli olması ve iş disiplinine sahip olması demek aynı zamanda iş ahlaklarının da bir göstergesidir. Kendi görevi olan veya kendisine verilen bir görevi zamanında bitirmek de bu ahlak dahilindedir. Herhangi bir sebepten dolayı işin yetişemeyecek olması halinde yöneticilere bu konu hakkında bilgi verilmesi gerekir.

İş Saatlerini Verimli Geçirmek

Bir ofiste çalışanların tamamı genel olarak aynı saatlerde mesaiye başlar ve bitirir. Ancak önemli olan iş saatlerinde ne kadar iş çıkartıldığıdır. Zamanını etkin ve verimli kullanamayan, işle ilgili olmayan şeylerle vakit geçiren çalışanların iş disiplinine sahip olduğu söylenemez.

İş hayatının etik kurallarından biri de iş arkadaşlarının arkasından konuşmamaktır. Bunun sağlanması çalışanların kendi sorumluluğunda olduğu gibi, yöneticilerin de sorumluluk alanları dahilindedir.

Hem diğer çalışanlara haksızlık olmaması, hem de mesai saatlerinin tamamının işe ayrılmış olmasının sağlanması amacıyla her çalışanın mutlaka iş çıkış saatine kadar iş yerinde kalması gerekir. O günkü işi bitmiş olsa dahi bir çalışan iş yerinden etik kurallar çerçevesinde erken çıkmamalıdır. Arta kalan zamanda bir sonraki günün hazırlıkları yapılabilir.