Çalışma Hayatında Başarı için Sıradışı İpuçları!

Çalışma hayatında başarılı olmak, personelin iş konumu ne olursa olsun herkesin istediği bir durumdur. İş hayatında başarılı olan kişilerin sahip olması gereken nitelikler vardır. Bu nitelikler, zaman içerisinde personelin verimlilik, performans ve üretkenlik seviyesini arttırır. Çalışanları başarıya taşıyacak olan doğru adımların atılması da önemlidir. Doğru meslek seçimi yapmak, iş hayatına giriş yaparken atılacak ilk adımdır ve bu adım doğru atılmadığı takdirde iş yaşamında başarı elde etmek zordur.

Kariyer yaşamına dair planların olması, hedefler koyulması ve bu plan ve hedeflere yönelik ilerlemeler kaydedilmesi gerekir. İş hayatında bir hedefi ya da planı olmayan personeller başarılı olmak adına herhangi bir performans göstermek de istemeyecektir.

İş Yaşamındaki Sorunlar

İş yaşamında sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Sorunların sürekli dile getirilmesi önce motivasyonu, sonra da genel anlamda başarıyı olumsuz yönde etkiler. Hiçbir iş yerinde işler her zaman istendiği gibi gitmez. Problemlerle karşılaşıldığında sürekli bunu dile getirmek yerine bir an önce çözümler üretmek, hızlı düşünmek ve sorunu çözdükten sonra da bu konudaki başarının takdir edildiğini görmek çalışan için sorunu avantaja çevirmek olarak adlandırılabilir.

Bu nedenle pek çok şirket, personel alımı yaparken “çözüm odaklı” adayları tespit etmek amaçlı mülakat soruları hazırlamaktadır. Örneğin, “İş hayatında karşılaştığınız en büyük problem neydi ve siz bunu nasıl çözdünüz?” gibi sorular sorulmaktadır. Bu sorular adayların stres ve baskı altında nasıl bir çalışma stili benimsediğini tespit etmek amaçlı sorulur. Stres ve dikkat yönetiminde başarılı olan adaylar, iş mülakatlarından olumlu yanıt alabilir.

Çalışanlar da Yöneticilerini Seçebilir

Yöneticilerin çalışanları seçme şansı olduğu gibi, çalışanların da yöneticilerini seçme şansları vardır. İş görüşmelerinin amacı, şirketin adayı, adayın da şirketi tanımasıdır. Aday, şirketin kendi değerlerine, vizyonuna ve kariyer hedeflerine uymadığını tespit ederse o işi kabul etmek zorunda değildir. Fakat ülkemizde yapılan iş görüşmeleri esnasında ne yazık ki işverenler çalışanlarına böyle bir seçme şansı sunmamaktadır. Bu durumda adayın oldukça dikkatli olması ve şirket hakkında gerekli bilgileri toplaması gerekir.

Şirket içi hizmetlerin, eğitimlerin, yönetim biçiminin bilinmesi için daha önce o şirkette çalışmış olan ya da halen daha şirketteki görevine devam eden kişilerle iletişim kurulması önemlidir. Bu kişilerden şirket ile ilgili yönetim biçimi, eğitim ve hizmetleri hakkında bilgi toplanabilir.

Özel Hayat ve İş Yaşamı Dengesi

Çalışma hayatında var olan çoğu kişinin sıklıkla atladığı ve önemsemediği bir nokta da özel hayatlarının, iş hayatlarına etkisidir. Pek çok personel, özel yaşamında karşılaştığı problemler sebebiyle iş hayatında başarısız olabilmektedir. İş ve özel yaşam dengesinin kurulabilmesi için personelin “düzenli, sağlıklı ve özenli” bir yaşam sürmesi gerekir.

Düzensiz yaşayan, uyku saatlerinde bir düzeni olmayan ve genellikle az uyuyan, aşırı alkol tüketimi yapan işe geç gelen ve geç uyuyan kişilerin işlerindeki performansı bir süre sonra düşer. Bu, yöneticileri tarafından da fark edilir. Özel yaşamı düzensiz olan çalışanların yaşadıkları en büyük sorunlar enerji düşüklüğü, motivasyon eksikliği, işlerin yetişemeyecek olması kaygısı ve stres gibi durumlardır.