Çalışma Hayatında Sahip Olunması Gereken 10 Yetenek!

Çalışma hayatı içerisinde başarı kolay elde edilebilen bir şey değildir. Çalışma hayatında başarılı olunabilmesi için personellerin bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler personelin kişisel gelişimini, mesleki ve teknik bilgi donanımını desteklemelidir. Personel kendisine sürekli olarak “Nasıl daha başarılı olabilirim?” sorusunu sormalıdır. Bu alanda personelin kişisel SWOT analizi de çıkartması, güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesi, başarıya giden yoldaki adımlarını güçlendirecektir. Bir insanın eksik yönlerini bilmesi ve bu noktaları tamamlaması, güçlendirmesi onu daima daha başarılı biri yapacaktır.

Çalışma Hayatında Sahip Olunması Gereken Yetenekler

  • Genel hayatta olduğu gibi iş hayatında da susmayı bilmek gerekir. Yani, “aktif dinleme” yeteneğine sahip olunmalıdır. Bir personel ne kadar etkili konuşabiliyorsa o kadar da dinlemelidir. Konuşmadaki başarının altın kuralı dinlemekten geçer.
  • İş yaşamında zaman yönetimi önemli unsurlardandır. Çalışma hayatında başarının sırları arasında yer alan zamanı iyi kullanma kavramı ancak ve ancak personelin düzenli ve planlı bir yaşam sürmesi ile gerçekleşir. Zaman yönetiminde başarılı olmak stres yönetiminde de başarılı olmak demektir. Dolayısıyla bu iki yetenek, iş yaşamında pek çok sorunun üstesinden gelinmesini sağlar.
  • İletişim kurulan kişinin yerine kişinin kendisini koyması yani iş hayatında empati kurulması da önemli bir yetenektir. Empati kurulabilen iletişimler çok daha düzgün ilerler. Bu da personelin kaliteli bir network ağı oluşturması konusunda etkilidir.
  • İş hayatında başarının sırları arasında karşıdaki kişinin fikirlerini önemsediğini hissettirmek de vardır. Her zaman yeni fikir ve görüşlere açık olunmasında fayda vardır. Bu durum “yenilikçi” ve “girişimci” olmakla da ilgilidir. Personeller yenilikçi olabildiği müddetçe iş hayatında başarıya sahip olacaktır. Çünkü iş dünyası sürekli olarak yenilenen ve genişleyen bir ortamdır.
  • Herkesin her şeyi bilemediği gerçeğini kabullenip iş hayatında yardım istemek konusu benimsenmelidir. Bilginin ya da zamanın yeterli olmadığı durumlarda çalışma arkadaşlarından yardım alınabilir. Yani “takım çalışmasına uyumlu” olunmalıdır.
  • Çalışanların sorumluluk alanındaki işin büyüklüğü ya da zorluğu her ne olursa olsun her zaman en iyisini yapmaya çalışmak prensip olarak benimsenmelidir. Personeller “mükemmeliyetçi” olmalı, daima mükemmeli aramalıdır.
  • İş hayatında tutarlı olmak da önem taşır. Çalışanların temposunun, veriminin, işi önemsemesinin, iş kalitesinin, enerjisinin hep üst seviyelerde olması onları başarıya ulaştıracaktır. Bu alanda başarının sağlanabilmesi için “motivasyon arttırıcı” özelliklere sahip olunması gerekir. Birey kendisini nasıl motive ettiğini bulmalıdır.
  • Çalışma hayatında pozitif olmak için kişilerin motivasyonunu yüksek tutmayı başarabilmeleri ve enerjilerini kaybetmemeye çalışmaları gerekir. Pozitif bir çalışan her zaman tercih edilir.
  • Özel hayata gereken özeni göstermek, erken yatıp erken kalkmak, düzenli spor yapmak gibi noktaların da iş yaşamında başarı üzerinde etkisi büyüktür.
  • Çalışılan şirkette sadece kendi işine odaklanmak, yardım istenmedikçe ya da fikir sorulmadıkça başkalarının işine karışmamak da dikkat edilmesi gereken başarının püf noktaları arasında yer alır.