Çaresizlik Duygusunun Çözümü: Olgunluk ve Tecrübe

Çaresizlik duygusu üzerine yapılan araştırmalar bu durumun yaş ile ilgili olduğunu göstermektedir. 1986 yılından 2014 yılına kadar sürdürülmekte olan tam 28 yıllık bir süreyi kapsayan bir çalışmanın sonucunda varılan nokta yaş ilerledikçe çaresizlik duygusu üzerinde olumlu gelişmelerin olduğu öğrenildi.

Yapılan bu araştırmada bazı önemli veriler elde edildi. Kişilik ile ilgili olan; üretkenlik, ego bakımından bütünlük, durgunluk ve çaresizlik duygusu olmak üzere bu dört temel özelliğin yaş ilerlemesi ile ciddi anlamda değişim gösterdiği sonucuna varıldı. 43 ile 70 arasındaki yaşa sahip bireylerde ego bakımından bütünlük ve üretkenlik kavramları ciddi anlamda değer kazanırken, durgunluk ve çaresizlik duyguları 60 yaşa kadar ilerleme gösterip, 60 yaş sonrasında tekrar düşüş eğrisi gösterdi. Çaresizlik duygusu konusunda en iyi baş ettiğimiz yaş dönemine bakıldığında ise ortalamanın 50’li yaşlarda olduğu görülüyor.

Deneyim Kazandıkça Çaresizlik Azalıyor

Bir insanın kendini çaresiz hissetmesi demek yaşadığı herhangi bir zorlukta çıkış kapısı bulamaması ve bu çıkmazda sıkışıp kalması anlamına geliyor. Oysaki yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntılara bulunan çözümler arttıkça yani deneyim kazandırıldıkça insanların kendini çaresiz hissetme duygusu da azalıyor. Dolayısı ile deneyim kazanmak, yaşlanmak, acı tecrübeler yaşamak, yaşanan sıkıntılarda daha fazla çözümler bulmuş olmak ile birlikte sonraki süreçlerde çaresizlik duygusu da azalıyor.

Olgunluk ile Birlikte Kabullenme Süreci Başlıyor

Kimi zaman çaresizlik hissettiğimizde bunu fazlasıyla büyük bir mesele haline getirebiliyoruz. Oysa kimi olaylarda çaresiz kaldığımızda umursamayıp o konudan kolaylıkla vazgeçtiğimizi fark edebilirsiniz. Elimizden gelen her şeyi yaptığımıza ya da yapacak bir şeyin olmadığına gerçekten inanıp, her şeyi olduğu gibi kabullendiğimizde çaresizlik duygusu da yaşamıyoruz. Çünkü bunu artık bir kere kabullenmiş oluyoruz, diğer meselelere yöneliyoruz. Sonuç olarak; olgunluk kazandıkça çaresizlik duygusunun verdiği anlamsız yıkıcı etkisinden de kurtulmuş oluyoruz. Bu da elbette ki yaşın ilerlemesi, yaşlanma ile ilgili konular ile direk ilgili bir hal alıyor.

Yaşlanma, Olgunluk ve Tecrübeyi İçinde Barındırıyor

Yaşlandıkça yani yaşadığımız gün sayısı arttıkça daha fazla durumum ile karlı karşıya kalıp daha fazla sorun ile mücadele ederek deneyim kazanmayı sürdürüyoruz. Yaşlandıkça elde ettiğimiz olgunluk ve tecrübe ise bize çaresizlik duygusunu hafifletme şeklinde geri dönüyor. Yaşlanmanın her zaman kötü olduğunu mu düşünüyordunuz? O zaman bunu bir kez daha düşünmekte fayda var.

50-60 Yaş Aralığında Çaresizlik Duygusu Minimum Seviyeye Ulaşıyor

Yapılan 28 yıllık araştırma ve gönüllü denekler arasında sürdürülen gözlem sonucunda çaresizlik duygusunun minimum seviye indiği yaş olarak 50-60 yaş bilgisi veriliyor. 60 yaşın ardından ise maalesef ki çaresizlik duygusu yine artmaya başlıyor. Edindiğimiz hastalıklar, hareket imkanının kısıtlanması ve fiziki yetersizlik çaresiz duygusunun tekrardan üst düzeyde yaşanmasına sebep oluyor.