Eğitimde Yeni Sistem! Liberal Arts Nedir?

Eğitimde öğrencinin her bakımdan yeterli olmasını amaçlayan yeni bir sistem geliştirildi. Çok yaygın bir sistem olmamasına rağmen çok zaman geçmeden popüler bir sistem haline gelmesi bekleniyor. Günümüzde ABD tarafından kullanılan bu sistem eğitim dünyasının dikkatini çekmeye başladı bile! Peki nedir bu liberal arts sistemi? Ne işe yarıyor? Öğrencilere faydası ne?

Çok yeni bir uygulama olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Hatta son birkaç yüzyıldır ortaya çıkmış ve kullanılan bir program olduğunu söyleyebiliriz. Sistemin ilk çıkış yeri Amerika olarak anılıyor ancak hakkında biraz derine inip derin bir araştırma yapıldığı zaman Hollanda olmak üzere pek çok ülkede de kullanımının yaygınlaşmaya başladığı söylenebilir. Program kişiyi pek çok yönden ele aldığı için kişinin aynı zamanda erken uzmanlaşma gerçekleştirmesini sağlıyor.

Liberal Arts sisteminde kendi programınızı seçme özgürlüğünüz bulunmaktadır. Kendi becerilerinize ve isteklerinize göre birden fazla eğitim alabilir hatta birden fazla dil öğrenme seçeneğine sahip olabilirsiniz. Sistem kişinin hayatını sınırlamadan yeni beceriler kazandıran son derece etkili bir uygulamadır. Tüm bu eğitim süreci devam ederken kişinin sıkılmasını ya da bunalmasını engelleyerek eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan farklı ama etkili bir eğitim geleneği olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitim sisteminin kökeni Antik Yunan ve Roma yıllarına kadar uzanmaktadır. Sistemin lisans süresi genellikle 3 ile 4 yıl arasında değişmektedir. Hangi ülkede olduğu bu aşamada kesinlikle fark etmez. Öğrenim dili İngilizcedir. Günümüzde ülkemizde bu eğitim şekline yaklaşan yegane okullar Sabancı okulları olarak ifade ediliyor. Sistemden alıntıların yapıldığı okulda farklı eğitim şekilleri veriliyor.

Sistemin Amacı Nedir?

Bu eğitim sisteminde çok yönlü bir öğrenci yetiştirmek ve öğrencinin her açıdan başarılı olmasını sağlamak esastır. Mezun olana kadar geçen süreç içerisinde öğrenci pek çok alanda hazırlanır. Sosyal bilimler, matematik, dil, sanat, felsefe, fen, tarih gibi alan derslerinden her birini almak sistem içerisinde zorunlu kılınmıştır. Bu derslerde sağlanan başarı kişinin gelişimi için son derece faydalıdır. Bu alanlarda verilen eğitim ve başarı oranlarına bakarak birkaç şey söylenebilir. Dersleri sadece geçmek için alan, kendisini geliştirmek, öğrenmek ve okumak için hiç bir şey yapmayan öğrencilerin bu eğitim sisteminden herhangi bir verim almaları neredeyse mümkün değildir.

Liberal arts eğitim sistemini benimsemiş olan eğitim kurumları son derece küçük okullardır. Bir sınıfta ortalama 15 ile 20 arası öğrenci bulunur. Öğrencilerin en iyi şekilde derse katılımları için sınıflar küçüktür. Derse devamlılık mecburiyeti vardır. Keyfiyen derse gelmeyenlerin durumu fark edildiğinde hemen not düşürülür. Bu durum zaman zaman öğrenciler için sinir bozucu olabilir. Ancak öğrencilerin okula gidip bir şeyler öğrenmelerini amaçladığı için aslında son derece gereklidir. Derslere asla asistanlar girmez. Böylece işin profesörlerinden birebir eğitim almanın keyfini çıkarabilirsiniz. Yapılan dersler ezberden daha çok kişiyi düşünmeye iten derslerdir. Okul kampüsleri eğlence odaklı olmadıkları için genelde küçük ve büyük şehirlerin biraz dışındadır. Böylece okulu kırmak sizin için bir halay olarak kalır.