Evren ve Doğanın İşleyişini Anlatan Öğreti: Yin ve Yang

Yin ile Yang öğretisi, insanlık tarihi boyunca öğrenilen bütün bilgi ve dini kaynakların üzerinde etkili olmuştur. Karşıt kutuplar ike evrenin dinamiği açıklanır. Kutupların kendi aralarında var olan etkileşimi, neyin nasıl oluştuğunu açığa çıkarır.

Yin Yang İmgesinin Anlamı

“Her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır.” cümlesi doğru bilinen bir yanlıştır. Yin ve Yang herhangi bir şeyi iyi ya da kötü olarak ele almaz, ahlaki değerleri savunmaz. Bu kuram, evrenin gerçekleri üzerine kurulmuştur ve evrenin karşıtlarının dinamiğini temel alır. Kutuplaşma ve değişim aynı süreçte işler ve birbirlerinin özlerini karşıtlarında da barındırır. Her şey hiçlikten doğar ve kutuplaşır.

Yin ve Yang Öğretisi İlkeler

  • Her şey iki kutuplu ve birbirine karşıttır: Her şeyde birbirinden ayrılmayan iki karşıt kutup (Yin ve Yang) yer alır. Bir yerde Yin ve Yang kutuplaşması başladığında hareket de başlar. “Bir”, “hiçlik”ten doğarken, “iki” “bir”den doğar. Her şey de, “iki” (Yin ve Yang) kutbun değişen, dönüşen ve tükenmeyen sarmal bir döngüsü ile oluşur. Kutuplaşma arttıkça daha da karmaşık hale gelir ve dönüşmeye devam eder.

 

  • Kutuplar, mutlaka karşıtını kendi içinde barındırır: İki kutuptan birinin en güçlü olduğu noktada, içinde mutlaka karşıtı olan kutup belirmeye başlar. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman, en küçük gölge oluşur. Sonrasında ise ışık azalırken, gölge büyümeye başlar. Yin-Yang imgesinde yer alan beyaz ve siyah noktalar bu ilkeyi anlatır. Her sorunun, çözümünün olması; sevginin de, nefreti içinde barındırması örnekleri gibi.

 

  • Kutuplar karşılıklı olarak birbirlerine bağlıdır: Oluşumlar karşıtı olmadığı takdirde açıklanamaz ve karşıtlardan herhangi biri, diğerinden bağımsız olamaz. Sabah olmadan, akşam; akşam olmadan da sabah olamaz. Akşam olmazsa, gündüz de olmaz. Kutuplar ayrı ayrı ele alınamaz.

  • Kutuplar, karşılıklı olarak birbirlerine dönüşebilirler: Kutuplar, kendi süreçlerine bağlı bir şekilde birine dönüşebilirler. Her sürecin bir sınır noktası vardır ve dönüşüm uyumsuz ya da uyumlu bir şekilde gerçekleşebilir. Yin ve Yang’ın olağan seyri uyumdur. Uyumsuzluk durumunda ise Yin ve Yang olası bir etken nedeniyle seyrelebilir ya da taşabilir. Bu noktada karşıtına dönüşür. Dönüşüm, bu sürecin etkin ve etken parçasıdır. Dönüşebilme sayesinde sonsuz bir devinim sağlanır. gecenin gündüze, gündüzün de geceye dönmesi gibi.

 

  • Kutupların aralarında üreten-tüketen ya da destekleyen- kısıtlayan ilişkisi vardır: Kutuplardan biri üretiyorsa diğeri tüketir. Biri destekliyorsa da kısıtlayabilir. Bir mum yanarken ip ve parafin alevi beslemeye devam eder. Alevin yaydığı sıcaklık ise ipi ve parafini tüketir. İp ve mum bittiği zaman alev de biter. Mum bittiğinde alev ve ip, ısı ve ışık olarak ortamın enerjisine geçmiş olur ve üreten-tüketen ilişkisi devam eder.

 

  • Kutupların içinde de sonsuz alt kutuplar yer alır: Yin ve Yang, kendi alt kutuplarını oluştururlar. Gündüze Yang ise sabah Yang’ın alt kutbu Yang olur ve akşam ise Yangın içinde yer alan Yin’e denk gelir. Akşamın sabaha geçiş saatleri ise Yin içindeki Yang olur. Yin-Yang ve alt kutupları birbirinden bağımsız olarak açıklanamaz.