Her 100 Kişiden 42’si ‘Girişimci’ Olmak İstiyor

Türkiye dahil olmak üzere 45 ülkenin içerisinde yer aldığı Amway Global Girişimcilik Raporu (AGER) açıklandı. Rapora göre Türkiye’deki insanların yüzde 42’si girişimci olmak ve kendi işinin patronu olmak istiyor.

Dünyadaki girişimcilik trendlerini baz alarak raporu hazırlayan AGER, 45 ülke içerisinden seçmiş olduğu 50 bin insan ile birebir görüşme sağladı. Bu görüşmeler sonucunda elde edilen veriler toplandı ve rapora göre küresel alandaki bireylerin yüzde 77’sinin girişimcilik kavramına olumlu baktığını ortaya koydu. Bireylerin yüzde 77’si girişimcilik kavramına dair olumlu tutumlar sergilerken bu tutumu gösteren bireylerin de Y Kuşağı’na ait olduğunu gösterdi. Yaş grupları bakımından en olumlu tutumu sergileyen kısmın ise 39 ile 45 yaş arası olduğu (yüzde 80) belirtildi.

Yüzde 39 Kendi İşine Sahip Olmak İstiyor

Bu yıl yedincisi açıklanan AGER Raporu’na göre bireylerin yüzde 39’u gelecek 5 yıl içerisinde kendi işlerine sahip olmayı arzuluyor. Genel olarak bu gurubun bir işverenden bağımsız şekilde çalışma arzusu içerisinde olduğu da belirtiliyor. Bu grubun içerisindeki yüzde 56’lık kesim ise müşteri arama ve edinme konusunda kendisini son derece rahat hissettiğini ifade ediyor. Özellikle erkek bireylerin kadınlara göre bu konuda kendisini daha rahat hissettiği de görülüyor. Erkeklerin kadınlara oranla kendi işlerine sahip olmayı daha çok arzuladığı da veriler sonucunda tespit ediliyor.

Türkiye’den ankete katılan 50 bin kişi içerisinden yüzde 23’ü girişimcilik alanında “Arzu eden, yeni çalışanlar devam etmekte olan düşünen, sosyal baskıya karşı direnen” bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin yapı olarak bu cevap ortalaması ile ABD’den yüksek olduğu da görülüyor. Cinsiyet bazlı konuya yaklaşım ele alındığında ise erkeklerin yüzde 45’i, kadınların ise yüzde 40’ı girişimcilere ve girişimciliğe karşı olumlu bir tutum sergiliyor.

Eğitim durumu baz alındığında üniversite mezunlarının diğer eğitim seviyelerine göre girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştığı görülüyor. Üniversite mezunlarının yüzde 46’sı girişimcilik açısından pozitif düşünceye sahip bireyler olarak yer alıyor.

Türkiye’deki oranlara genel olarak bakıldığında;

  • Yüzde 23’lük dilim kendi işini kurmayı arzu ediyor ve yetenekleri olduğuna inanıyor. Ailelerinin karşı çıkmalarına bile göz önüne alabileceklerini belirtiyor.
  • Girişimciliğe olumlu yönde bakan kişilerin ortalama yaş oranı 42 olarak yer alıyor.
  • Erkeklerin yüzde 45’i, kadınların yüzde 40’ı girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaşıyor.
  • Üniversite mezunlarının yüzde 46’sı, üniversite mezunu olmayanların yüzde 42’si girişimci olmak istiyor.
  • Ankete katılanların yüzde 37’si kendi işlerini kurmak istiyor.

Türkler Neden Kendi İşini Kurmak İstiyor?

Gelecek 5 yıl içerisinde kendi işini kurmak isteyenlere ve bunu arzulayanlara sorulan sorulardan biri de “Neden kendi işinizi kurmak istiyorsunuz?” oldu. 50 bin kişinin yer aldığı ankette yüzde 39’luk kesim bu arzu ve istekte olduğunu belirtirken bu kesimin içerisinde kendi işini kurmak isteyenlerin sebepleri ise şu şekilde yer alıyor:

  • Kendi işinin patronu olmak: %29
  • Kişisel tatmin: %25
  • Ek gelir: %25
  • İşsizliğe alternatif: %19
  • Aile ve kariyer dengesi: % 13