Holakrasi Yönetim Şekli Nedir?

Hedeflemiş olduğunuz kariyer hayatında birçok farklı pozisyonda ve şirkette çalışabilirsiniz. Her işletmenin kendine ait bir kurum kültürü ve ast-üst ilişkisi vardır. Şirketlerin yönetim şekli bu nedenle değişkenlik göstermektedir. Sıkı yönetime sahip olan bir şirkette de çalışabilirsiniz, takım çalışmasıyla başarılarını elde eden bir şirkette de…

Holakrasi yönetim şekli de şirket yönetimleri arasında yer alan bir sistemdir. Bu sistemde ast-üst ilişkisi yoktur. Günümüzde henüz yeni bir kavram olmasıyla birlikte, 2007 yılından beri 300’den fazla şirkette uygulanmaktadır.

Sistemin yaratıcısı yazılımcı Brian Robertson olarak yer alıyor ve bu sistemi kendisi, ‘’Holakrasi, bir organizasyonu yönetmenin farklı bir yolu… Normalde bir organizasyonda düzen ve birlikteliğin sağlanması için hiyerarşi aranır ve bunu da yöneticilerin sağlamasını bekleriz. Holakraside ise bunu sağlamak için farklı mekanizmalar var.”

“Yöneticilerin akışı yönettiği bir sistem yerine tüm takım üyelerinin etkileşime geçip kimin ne yapması gerektiğini düşünüp sonuca bağladığı bir yönetişim sisteminden bahsediyoruz. İnsanların ne yapması gerektiğine karar veren yöneticiler yerine nasıl bir özerkliğiniz olacağını belirleyen bir dizi kural var. Bu kurallar çerçevesinde size mantıklı gelen konularda kendi kararlarınızı verebiliyorsunuz.’’ sözleriyle açıklıyor.

Holakrasi sistemi tam anlamıyla sizlere yapması gerekenleri söyleyen ve sizleri iş stresinden uzak tutan bir yönetim şekli. Başınızda bir yönetici bulundurmadan, herkesin kendi görev ve sorumluluklarının farkında olduğu bu yönetim şekli sayesinde, çalışma ortamlarındaki stres, motivasyon ve performans düşüklüğü engellenmiş oluyor.

İlerleyen zamanlarda hiyerarşi sisteminin yerini, holakrasi yönetim şekline bırakması ve zaman içerisinde hiyerarşinin yok olması bekleniyor. 2007 yılından beri hayatımızda olan bu kavram, Amazon tarafından 2009 yılında satın alınan Zappos Şirketi tarafından uygulanıyor. Bu durumda Zappos Şirketi, holakrasi yönetim şeklinin en başarılı uygulayıcılarından birisi olarak yer alıyor.

Yönetim şeklinin babası Brian Robertson bir diğer röportajında ise,  “Holakrasinin sihirli bir şekilde ofis politikalarını yok ettiğini iddia etmiyorum. Holakrasi sadece şirkete daha basit ve daha iyi bir kurallar dizisi sağlıyor ve şirketteki kimse o kuralların dışında davranamıyor. Bu kuralları uygulayanlar isteklerine politika yaptıkları zamanlardan daha hızlı ulaşıyor.” cümlelerine yer veriyor.

Günümüzde holakrasi yönetim şeklini kullanan şirketler genel olarak yeni kurulmuş girişimler yani diğer adıyla start-up’lar oluşturuyor. Bu sistemde kararlar ve kurallar bir kişi ya da kişiler tarafından değil, ekip tarafından belirleniyor. Bu sayede herkes yönetici olmaya hak kazanıyor.

New York Üniversitesi’nde yer alan Profesör Anna Lecher, konuya yönelik olarak yaptığı açıklamalarda önümüzdeki 10 yıl içerisinde şirketlerdeki ast-üst ilişkisinin kalmayacağını belirtiyor. Hiyerarşik sistemin zaman içerisinde yok olacağını belirten Lecher, bu yönetim şekli yerine holakrasinin daha ön planda olacağını belirtiyor.

Zaman içerisinde birçok şirket tarafından da kullanılacağını belirten Profesör Anna Lecher, öncü şirketlerin günümüzde oldukça büyük bir pazar payına sahip olan Amazon, Apple, Samsung vb. gibi şirketler olacağına da değiniyor.