İçe Dönük Biri Olmak İş Hayatında Başınıza Gelecek En Kötü Şey midir?

İş hayatında başınıza gelebilecek en kötü şey, içe dönük biri olmak değildir! İçe dönük olmak, çevresiyle iletişim kurmakta zorlanan, sosyal ilişkilerde zayıf olan kişileri kapsamaktadır. Pek çok kişi dışa dönük olmadığı için iş hayatında başarısız olacağını düşünür. Aksine, bireysel çalışmalar ve projeler sonucunda pek çok başarı elde etmiş insan mevcuttur.

Yapılan araştırmalara göre sosyal ilişkilerinde daha zayıf olan kişilerin, iş yapma becerilerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Peki bu kişiler iletişim yönünden zayıf olmasına rağmen nasıl olurda iş hayatında başarılı olmaktadır?

Artan Bilgi Açlığı

İçe dönük bir yapıya sahip olan kişiler, sosyal iletişim kurma yönünde zayıf olsalar da bilgiye aç oldukları için sürekli olarak kendilerini geliştirmek ve yaptıkları işler ile gündeme gelmek isterler. Bu nedenle kişisel gelişimleri, eğitimleri ve bilgi dağarcıkları, sosyal iletişim becerilerini geliştirmekten daha önemli bir hale gelir. Başarılı olmanın altın kurallarından biri, insanın kendini geliştirmesidir. Herhangi bir uzmanlık sahibi olunmasa da mikro beceriler elde etmek, iş hayatında başarı getirmektedir.

Pek çok bilim insanı tarafından yapılan araştırmaya göre, yaratıcılık ve liderlik söz konusu olduğuna yine bu yapıda olan kişilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Farklı idealarının olması, farklı bakış açılarından olayları görebilmeleri, inançlarına ve düşüncelerine yönelik hareket etme yönünde daha özgür olmalarını sağlar. Sosyal iletişimin artması, bireyin karar verme yönünü ya da düşüncelerinin arkasında durmasını zorlaştırmaktadır. Eleştiriye yönelik “kaya gibi sert” olan içe dönük çalışanlar, liderlik konusunda bu nedenle daha başarılıdır.

İnsanlarla iletişim kurmak yerine bilgiye yönelmeleri, yaratıcılık özelliklerini de geliştirmektedir. İçlerinde başka bir dünya vardır. Her ne kadar ikili ilişkilerde sağır ve kör olsalar da, iletişimlerde istedikleri başarıyı elde edemeseler de pek çoğunun başarılı bir ressam, yazar, senarist, iş adamı olduğu görülmektedir. Örneğin Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling bilinen en başarılı yaratıcı yazarlardan biridir fakat içe dönük bir kişiliğe sahiptir. Peki bu kişiliği onu engellemiş midir ya da başarısına taş koymuş mudur? ASLA!

Açık Ofislerdeki İçe Dönükler

İçe dönük bir kişiliğe sahip olan personeller için en tehlikeli ortam kuşkusuz açık ofisler olacaktır. Aradaki duvarların olmaması, ofis arkadaşlarının gürültüsü, iş ortamındaki mahremiyetin kalmaması, onlar açısından verimliliği düşüren en büyük etkendir.

Dışa dönük olmamaları, özel bir alana ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Kurumsal yaşam söz konusu olduğunda duvarlar arkasında kalmak, onları rahatlatır. Odaklanmalarını kolaylaştırır ve yüksek performans gösterirler. Bu nedenle bireysel çalışma alanları içerisinde daha başarılı olurlar.

Günümüzdeki liderler için takım çalışmasına uyumlu olmaları, dışa dönük bir yapıya ulaşmaları verilen önemli iki öğüttür. Lakin herkesin farklı bir çalışma tarzı ve belirlediği yol vardır. Bu yol içerisinde dışa dönük olmak network ağını güçlendirebilir, karizmatik duruşu arttırabilir, itibar ve saygınlık kazandırabilir. Tüm bunlar dışa dönük olunmasa da kazanılabilecek unsurlardır fakat önemli ortam bu kişilerin çalışabileceği bir ortam sunmaktır.