İş Hayatında İyi Satıcı Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olunmalı?

Satış ve pazarlama alanında kariyer yapmak isteyen kişilerin iyi bir satıcı olması gerekir. İyi satıcı olmak için bazı özelliklerin bu kişilerde bulunması şarttır. Bu özelliklerin yer almadığı bireylerin satış ve pazarlama sektörü içerisinde başarılı olabilmesi oldukça düşük bir ihtimaldir. Günümüz iş dünyasında da iyi satış yapabilmenin önemi giderek artmaktadır. Dolayısıyla adayların, başarılı bir satıcı olabilmesi için bu özelliklerde kendilerini geliştirmesi de gerekir.

Geçmişten günümüze, iyi satış yapabilme nitelikleri sürekli olarak değişkenlik göstermiştir. Teknolojinin de devreye girmesiyle birlikte ülkeler arasındaki mesafe azalmış, satış yapabilmek amacıyla kapı kapı dolaşma zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. Bu durumda satıcıların işleri kolaylaşmak yerine daha da zorlaşmıştır. Peki değişen sektör baz alındığında bir bireyin iyi satıcı olması için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

İyi satıcı olmak için ilk şart özgüvenli olmaktır. Özgüven problemi yaşayan adaylar, satış alanında başarılı olamazlar. Çünkü bu durum direkt olarak iletişimi de etkileyen bir unsurdur. İyi satıcının özgüvenli ve girişken olması önemli becerilerdir. Fakat aşırı özgüven de zararlıdır. Özgüvenle birlikte adayların iletişim alanında da kabiliyetli olması beklenir. Farklı yaşlardan, gelir düzeylerinden ya da eğitim seviyelerinden vb. birçok unsur yönüyle çeşitli olan her insanla iletişim kurabilecek düzeyde olmaları şarttır. Etkili iletişim yetenekleri olmayan bir satıcı, satıcı sıfatını taşıyamaz.

Problem çözebilme ve iyi bir dinleyici olmak da oldukça önemlidir. Yaşanabilecek problemleri öncesinde tespit etmek, kendi bakış açısı ile problemlerin çözümüyle ilgili olarak çeşitli fikirler üretmek ve empati yaparak çözümlerin kalıcı olmasını sağlayabilmek önemlidir. Aynı zamanda problemlerin anlaşılabilmesi için iyi bir dinleyici de olunması gerekir. Başarılı satıcılar az konuşup çok dinlerler. Bu da müşterilerin yüzde 75 oranında artmasını sağlayan bir durumdur. Müşterileri dinlemek, daha çok müşteri kazanmak demektir.

Güven, tutku ve rekabetçi olmak bir diğer özelliklerdendir. Müşteri satıcıya güven duymuyorsa, satış işlemi gerçekleşmez. Bu nedenle satıcının güven verici olması gerekir. Tutkulu olmak da satışı etkileyen bir faktördür. Eğer bu alanda bir isteğiniz, tutkunuz yoksa satış yapabilmeniz mümkün değildir. Rekabetçi olmaksa, daha fazla satış yapabilmek için gereklidir. Bunun için bireyin takım çalışmasına uygun olması da şarttır.

Son olarak satış ve pazarlama alanında çalışarak iyi satıcı olmak isteyen kişilerin zaman yönetiminde başarılı olması, sonuçlara odaklanması ve pozitif düşünceye hakim olması gerekir. Satışın başarılı ve sürdürülebilir olmasını sağlayan bu üç beceridir. Zaman yönetimini iyi kullanmak, daha çok satış yapılmasını sağlar. Sonuç odaklı olmak, hedeflerin koyulmasını, pozitif düşünce ise reddedilmeye alıştırır. Yaşanan kriz anlarında sonuç odaklı olmak daha pratik ve kolay bir şekilde çözüm bulunmasını sağlarken, pozitif düşünceye hakim olmak doğru sonuçların ve çözümlerin elde edilmesine yardımcı olur.