İş Hayatında Verimli Olmak İçin Neler Yapılabilir?

İş hayatında verimli olmak, kariyer yaşamını ve gelecek kariyer hedeflerini etkileyen unsurlardan biridir. Verimliliğin direkt olarak motivasyon ile ilgili ilişkisi olduğunu her aday ve personel bilmelidir. Eğer iş yaşamınızda sizden beklenen verimliliği gösteremiyor ya da performansınızda bir düşüklük hissediyorsanız, bu durum motivasyon düşüklüğü yaşadığınız için olabilir. Motivasyon düşüklüğünün de temel sebepleri vardır. Bunlar; zamanı iyi yönetememek ve etkin kullanamamak, hedef listenize uygun kararlar almamak ve uygulamamak, düzenli bir yaşama sahip olmamak olabilir.

Çalışma hayatında başarıyı yakalamak şirketlerin ve yöneticilerin önemsediği noktaların başında gelir. Bu nedenle şirketler personel alımı yaparken adayların ne kadar verimli ve yüksek performansa sahip olabileceğini önceden tespit etmek ister. Çalışma hayatında verimli, üretken ve yüksek performansa sahip olmak oldukça önemlidir. İş hayatında başarı elde edilmesi isteniyorsa, bir çalışanın bu üç temel konuya sahip olması şarttır.

Bir şirketin başarılı olması için çalışanlarının başarılı olması gerekir. Personeller başarılı olmayı istemeli, arzu etmeli ve hatta hayalini kurmalıdır. Çalışma hayatında başarı elde etmek için kişilerin öncelikle o işle ilgili gerekli donanıma sahip olması gerekir. İşi ile ilgili sürekli gelişime açık olması, yeniliklerden faydalanmayı bilmesi de bunların arasındadır. Tüm bunlar birleştiğinde başarı doğacaktır.

İş Hayatında Verimli Olmak

İş hayatında verimli olmak hem kişisel olarak artılar kazandıracağı gibi hem de çalışılan şirketin kazancının artmasına katkı sağlar. Bir şirketin kazanç bakımından ciro elde etmesi, patronların memnun olmasını, dolayısıyla çalışanlarını da takdir ve teşvik etmesini sağlar.

İş yaşamında verimi artırmak için gerekli olan donanım ve bilginin tam olması başta gelen etkenler arasında yer alır. Bunun yanı sıra kişilerin psikolojilerinin de sağlıklı olması gerekir. Her ne kadar çalışanın bilgisi, donanımı, psikolojik sağlığı yerinde olsa da kimi çalışanlar verimli olamayabilir. Bunun nedeni, verimi arttırmanın tamamen personelin elinde olan bir durum olmasıdır. Personel verimli olmak istemiyor, başarıyı hedeflemiyor ise ne kadar donanım ve bilgi sahibi olursa olsun, kariyerinde asla katkı sağlayamayacak ve ilerleyemeyecektir.

İş yerindeki arkadaşlıklar da personellerin verimli olmasını etkileyen unsurlar arasında yer alır. Takım arkadaşlarıyla uyumlu olan personeller iş yerinin verimini artırır. O yüzden personeller,  birlikte çalıştıkları kişilerle saygı ve anlayış çerçevesinde düzgün iletişimler kurulmalıdır. Bu iletişim ve saygı, hem takım hem de birey açısından net hedefler belirlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla personeller belirlenen hedef doğrultusunda ilerlemeyi kendine amaç edinmiş olur.

İş Yaşamında Zamanı Etkin Kullanmak

Zamanı etkin kullanmak ve zaman yönetiminde başarılı olmak, iş yaşamındaki motivasyon ve verimlilik üzerinde rol oynar. Bireyler, iş yaşamındaki zaman dilimlerini planlamalıdır. Her iş için belli bir zaman dilimi belirlenmelidir. Gereksiz yere zaman harcamak ya da vakit öldürmek, bireyin yalnızca zaman kaybetmesine, yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları ertelemesine, dolayısıyla motivasyonunu düşürerek verimliliğini azaltmasına neden olacaktır.

İş yerinde yeterli verimin elde edilmemesinin sonucu genellikle başarısızlıktır. Başarısızlıkla karşılaşan çalışanların da bu durumları psikolojilerini de etkiler ve özel hayatlarına da mutsuzluk olarak yansır. İş yaşamında yapılacak küçük değişiklikler ile verimi artırmak mümkündür. İş ve özel yaşam dengesinin kurulması bu noktada önem taşır. Birey hem kişisel hem de iş yaşamına vakit ayırabilmelidir. Aksi takdirde bireyin iş yaşamında başarılı olması oldukça zordur.

Doğru Kariyer Planı Oluşturmanın Verimliliğe Etkisi

Başarılı bir kariyer yaşamı isteniyorsa bireyin kişisel gelişimine önem vermesi, şirket tarafından kendisinden beklenen verimi ve performansı göstermesi, mesleki alanda kendisini geliştirmesi gerekir. Bunun için de mutlaka doğru kariyer planlaması yapılmalıdır. Kariyer hedeflerinin doğru bir şekilde planlanması, bireyin hangi işe ne kadar zaman ayırması gerektiğini, hangi kararları uygulamaya almasını bilmesini ve yaşamında alacağı kararlarda uygulayabileceği stratejileri geliştirmesini sağlayacaktır.

Dolayısıyla doğru kariyer planı oluşturmak, verimlilik üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yanlış kararlar almak belli bir zamandan sonra başarısızlık yaşamanıza ve bununla birlikte sahip olduğunuz motivasyonun düşmesine neden olacaktır. Sadece iş yaşamında kariyer planlaması yapılmamalıdır. İnsan, özel yaşamında da planlı ve programlı olmalıdır. Aksi takdirde hedeflere ilerlemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek oldukça zor olacaktır.

İş ve Özel Yaşam Dengesinin Kurulması

Sadece iş hayatında verimli olmak için değil, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için de bireyin iş ve özel yaşam dengesini kurması gerekir.

Bedensel ve zihinsel olarak kişiler yeterince dinlenemez ise çalışma hayatında verim elde etmek zorlaşır. Bu yüzden verimli çalışmak için yapılması gerekenler listesinin başında düzenli uyumak gelir. Güne uykusunu almadan başlayan, uyanmakta zorluk çeken birinin zaten o güne dair motivasyonu düşük olacaktır. Akşamları geç saatlerde yatan ve sabah erken kalkmak zorunda olan bir çalışan uykusunu alamadığı için işe gitmek bile istemez. İşe gittiğinde ise enerjisi düşük olur. Bu enerjisiz hal hem kendi hem de etrafındaki çalışma arkadaşlarına yansır. Bu nedenle özellikle hafta içi günlerde erkenden uyumak ve yeteri kadar dinlenmek önemlidir.

Verimli çalışmak için dikkat edilmesi gereken bir başka husus da düzenli beslenmektir. Sabah kahvaltısının düzenli bir hale getirilmesi kişilerin güne zinde ve enerjik başlamasını sağlar. Öğlen ve akşam yemeklerinde de ağır yiyecekler tüketmemek aynı zindeliğin korunmasında rol oynar.

Sağlıklı Yaşam, Kişisel Gelişim ve Verimlilik Arasındaki İlişki

İlk bakışta önemsiz gibi görünse de çalışma hayatında verimin artması kişilerin beslenme düzeni ile de alakalıdır. Sağlıklı beslenen bir birey her zaman zinde ve dinamik kalacaktır. İş yerinde aktif olabilmek, sağlıklı düşünebilmek, sorumluluk ve görevleri yerine getirebilmek için enerjiye ihtiyaç vardır ve bu enerji sağlıklı bir yaşam sayesinde elde edilir. Düzensiz ve kötü beslenme, motivasyon ve performans düşüklüğüne neden olur. Bir personel iş yaşamında başarılı olmak istiyorsa, uyku düzenine önem vermeli, dengeli ve sağlıklı beslenmeli, haftada en az 3 kere spor yapmalıdır.

İş yaşamında yükselebilmek ve kariyer hedeflerini tutturabilmek için sürekli eğitimin önemini de bilmek gerekir. İşine dair gerekli eğitimleri alan çalışanların verimi de bu eğitimlerle doğru orantılı olarak artar. Bazı şirketler çalışanlarına düzenli aralıklarla şirket içinde ya da şirket dışında eğitim almasını sağlar. Eğer çalıştığınız şirket bu eğitimleri veriyorsa mutlaka katılmalı ve üst düzeyde faydalanmak için elinizden geleni yapmalısınız.