İş Yaşamındaki X Kuşağı Kavramını Yok Eden Nesil: Perennialler

Zaman ve yüzyıl değiştikçe, dünya üzerindeki yaş algısı da değişmektedir. Yaklaşık 50 yıl kadar önce orta yaş kavramı kadınlar açısından 50 yaş olarak algılanmaktaydı. Fakat değişen koşullar, zaman algısı, nüfus yapısı, türeyen hastalıklar ve benzeri pek çok etken, yaş ile ilgili anlamların değişmesine neden olmaktadır. En büyük etken ise maddi manevi olarak toplum nüfusunu arttırmak amacıyla çalışmalar yapılması oldu.

50 yıl önce “orta yaş” grubu olarak algılanan 50 yaş grubundaki kadınlar ya emekli ya da ev hanımı olarak düşünülüyordu. Fakat günümüzde ise bu algıyı yıkan ve kendine zaman ayırarak, hobilerini takip eden, teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen bir orta yaş nesli bulunmaktadır. Bu nesle de “Perennialler” denmektedir.

Perennialler Nedir?

Perennialler, “Perennializm” felsefesinden gelmektedir ve bu felsefenin temeli “kalıcılık” olarak bilinmektedir. Literatürde de bu felsefe şöyle açıklanır:

“Eğitimin temel ilkelerinin değişmez ve daimî olduğunu kabul eder. Devamlılığın değişmeden daha gerçek olduğu görüşündedirler. Daimîciliğin temel ilkelerinden birisi, insan doğası devamlı ve değişmez olduğundan, eğitim de değişmezdir. Eğitim de herkes için aynı olmalıdır.”

Bir nevi kendini halen daha genç gibi hisseden orta yaş grubu da denmektedir. Sürekli, kalıcı ve tekrar eden, uzun ömürlü bir döngü olarak da adlandırılabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu nesle sıklıkla rastlanır.

İş Yaşamındaki Perennialler

The Telegraph dergisi tarafından düzenlenen küresel bir ankete göre 40 yaş ve üzerindeki kadınların kendilerini tanımlaması istendi ve sonuçlar oldukça ilginçti. Sonuçlara göre:

  • %96’sı orta yaşlı gibi hissetmediğini
  • %80’i, orta yaşlı kadınlarla ilgili yaygın görüşün kendi hayatını asla yansıtmadığını
  • Katılımcıların üçte ikisi hayatının doruk noktasında olduğunu hissettiğini
  • %59’u hayatı boyunca olduğu kadar genç ve hayat dolu hissettiğini
  • %84’ü ise kendisini yaşıyla tanımlamadığını

söyledi. Bu nesil, iş yaşamında da oldukça etkili bir faktör olmaya başladı. X kuşağı olarak adlandırılan nesil, Y kuşağı ile tam anlamıyla bir adaptasyon süreci yaşamaktadır. Bu sayede kuşaklar arası fark büyümek yerine küçülmektedir. Bu sayede takım çalışması şirketlerde önem kazanmaktadır. 40 yaşındaki bir kadın ile iş hayatına yeni başlayan 25 yaşındaki bir kadının birbirileriyle etkili bir iletişim kurmasını sağlayan nesil, perenniallerdir.

Orta yaş kavramını silip süpüren bu nesil, dünya çapındaki bir kavramı tozlu raflara kaldırmıştır. Markalar, trend ürünler ve şirketler dahil olmak üzere artık orta yaş kavramı yerine “genç” kelimesini kullanmaktadır. Pek çok reklamdan da görüleceği gibi artık 18 ile 55 yaş grubu arasındaki bireylere “genç” olarak hitap edilmekte ve “genç nüfus” olarak sayılmaktadır.

Bu sayede ürünlerin satışı, pazarlaması ve satış sonrası hizmeti de kolaylaşmaktadır.  Reklam, pazarlama ve satış alanında bir çığır açan perannialler, iş yaşamında da şirket performansını, motivasyonunu arttırmaktadır. Çünkü kendilerini sürekli olarak enerjik, dinç ve dinamik hissederler. Her şirket içerisinde mutlaka perennial personele ihtiyaç vardır…