İş Yerinde Müzik Dinlemek Performansı Arttırır mı?

Müzik, hayatımızın her noktasında bize etki eden detaylardan biridir. Üzgünken, mutsuzken, mutluyken, spor yaparken, resim çizerken ya da herhangi bir işle uğraşırken müzik dinlemek, ruhumuza iyi gelir. Peki iş yerinde müzik dinlemek, çalışanların performansını etkiler mi?

İngiltere’de bulunan Sheffield Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümü akademisyenleri tarafından yapılan araştırmaya (Üretimin Sesi Raporu – The Sound of Productivity Reports) göre, iş yerinde müzik dinlemek, pek çok farklı alanda fayda sağlıyor.

Araştırmanın yayımlanan raporuna göre, ofis ortamında müzik dinleme sürecinde bulunan çalışanların üretkenlik seviyesi, motivasyon derecesi, odaklanma seviyesi ve çalışma performansı yükseliyor. Araştırmanın 4 bin 500 adet denekten oluşması ve 4 bin 500 kişinin yüzde 79’unda müziğin ciddi bir oranda etkiye sahip olarak olumlu yönde fayda sağlaması, ofis ortamına olan bakış açısına farklı bir düşünce eklemiş oluyor.

İş Yerlerinde Müzik Dinlemeye İzin Verilmiyor

Araştırmaya katılan deneklerden yüzde 38’i, kendi iş yerlerinde müzik dinlemeye izin verilmediğini belirtiyor. Masa başı ortamda çalışan pek çok kişinin müzik ile ilgili olarak herhangi bir aktivitede bulunmasına izin verilmiyor. Pek çok yöneticiye göre ofis ortamında müzik dinlemek, dikkati dağıtan, çalışanın odaklanmasını engelleyen bir etken olarak görülüyor. Fakat yapılan araştırmalar, bu durumun tam tersini söylüyor.

Araştırma içerisinde yer alan denekler her ne kadar müzik dinlemenin çok faydalı olduğunu dile getirmiş olsa da bazı bilimsel veriler de göz ardı edilecek boyutta yer almıyor. Personeller, yaptıkları iş sonucunda olumlu bir geri bildirim ile uyarılırsa, performanslarında artış oluyor. Fakat bu geri bildirimler arttığında, performansın düşüşe geçtiği gözlemleniyor. Bu düşüş içerisinde kişinin duygu modu ve müzik dinlerken neler yaptığı incelendiğinde, ruh hali mutsuz ya da üzgün olsa bile çalışanın müzik dinleyerek yaptığı işi bitirme süresinde bir azalış olduğu tespit ediliyor.

Yani müzik, çalışanın motive olmasını sağlıyor ve bu süreç araştırma içerisinde “sorumlu dinleme” olarak adlandırılıyor.

Dışa ve İçe Dönük Çalışanlar

Çalışma ortamı içerisinde pek çok farklı kişiliğin yer alması nedeniyle, farklı durumlar ve olaylara olan bakış açısı, tepkiler değişkenlik gösterebiliyor. Personeller arasında dışa dönük kişilerin başarıyı yakalayabilmesi için daha fazla geri bildirim alması gerekirken içe dönük kişilerde bu uyarının daha az olması gerektiği tespit ediliyor.

Ofis ortamı içerisinde hem içe hem de dışa dönük kişilerin bulunması, müziğe karşı olan tepkiyi de değiştiriyor. Bu durumda ortaya, herkesin mutlu olmasını sağlayacak, motivasyonunu yükseltecek ve performansını arttıracak bir “müzik” ya da “müzik türü” olmadığını çıkarıyor.

Yaratıcılığı Arttırıyor

Yapılan araştırma içerisindeki deneklerin yarısı, hissettikleri duyguları değiştirmek ya da duygularını yansıtmak adına müzik dinlediklerini itiraf ediyor. Bu durumda müziğin insan bedenine fiziksel ve ruhsal açıdan etki ettiğini gösteriyor. Yani, müzik dinlemek pozitif hisleri çağırdığında insan beyni direkt olarak yeni mutluluk verecek noktalara odaklanıyor. Dolayısıyla bireyin yaratıcılık seviyesinde artış olduğu gözlemleniyor.

Müziğin, çalışma ortamına göre de etkisi değişkenlik gösteriyor. Örneğin açık ofis içerisinde çalışan bireyler arasında tasarımcı, mimar, mühendis, yazar ve muhasebe gibi rakamlarla uğraşanlar için müzik en önemli odaklanma aracı olarak yer alıyor. Kişi, müzik ile birlikte kendisini bulunduğu ortamdan soyutlayarak üretkenliğini en üst seviyeye çıkarabiliyor.

Sonuç olarak her ne kadar dikkat dağıtan bir aktivite olarak görülse de bazı sektörler ve çalışma ortamları için iş yerinde müzik dinlemek, stresi, gerilimi azaltırken aynı zamanda performansın, üretkenliğin artmasını sağlıyor…