Kadın Satış ve Pazarlama Personelleri İçin İpuçları!

Türkiye’de her geçen gün kadınların iş gücüne katılım oranı artmaktadır. Pek çok şirket kadın yöneticilere, kadın personellere sahiptir. Kadınların da her iş kolunda erkeklerle eşit hak, özgürlük ve seviyede olması sağlanmaktadır. Ülkemizde kadınların en çok tarım ve hizmet sektöründe yer aldığı görülmektedir. Hizmet sektörü içerisinde satış ve pazarlama alanında çalışan kadın personellerin oldukça başarılı olduğu da tespit edilmiştir. Yaratıcılık, ikna kabiliyeti ve etkili iletişim becerileri açısından da kadınların, erkek personellere oranla daha iyi olduğu görülmektedir. Bunun en büyük nedeni, kadınların sosyal zeka bakımından daha gelişmiş olmasıdır.

Kadın Satış Personellerinin Özellikleri

İyi bir satış pazarlama elemanı güçlü görünen ve güven veren kişi olmalıdır. Kurdukları müşteri ilişkilerinde odaklandıkları konu güven vermek ve iyi bir iletişim kurmak olmalıdır. Kadınların sahip olduğu bu özelliklerinin yanı sıra onları bir adım öne çıkaran başka özellikleri de vardır. Bu özellik detaylara önem veriyor olmalarıdır. Kadınların sahip olduğu bu özelik iş yaşamındaki bir personelinin sahip olması gereken en önemli ve en olumlu özelliklerden biridir. Örneğin ilk kez tanışılan bir müşteri üzerinde olumlu etki eden bu durum, süregelen satış personeli ve müşteri ilişkilerinde de etkili olacaktır.

Kadınlar her alanda olduğu gibi satış – pazarlama alanında da erkeklerden daha araştırmacıdır. Bu yönleri onları efor sarf ettikleri alanda bir adım öne çıkararak başarıya yaklaştırır. Araştırmacı yapılarına detaycılığı eklediklerinde sektör içerisindeki açıkları, fırsatları ve riskleri diğer personellere göre daha çabuk fark ederler.

Kadın pazarlama ve satış personelleri kendilerine has yaratıcılık özelliğini işlerinde de kullandıkları takdirde avantaj sağlarlar. Kendilerince geliştirdikleri satış teknikleri ya da sunumla ilgili farklı teknikler sayesinde işleri daha da kolaylaşır. Kadınların işbirlikçi olmaları da satış alanında onlara fayda sağlamaktadır. İşbirlikçi olmaları ile müşterilerini daha kolay bir şekilde ikna edebilme potansiyeline sahip olurlar.

Kadın Satış Personeli Tercih Edilmesinin Sebepleri

Bazı şirketler ya da bankalar özellikle çağrı merkezi vasıtasıyla satış – pazarlama – tanıtım gerçekleştirilen işler için kadın müşteri temsilcileri ya da kadın satış elemanlarını tercih ederler. Bunun sebebi kadın personellerin sahip olduğu özelliklerdir. Aynı zamanda pek çok müşteri, kadın personelleri daha nazik ve kibar bulmaktadır. Bu nedenle bir satış ya da pazarlama işlemi esnasında şirketler veya işletmeler erkek personelleri tercih etmek istemezler.

Kadınların bir diğer avantajlı olduğu durum dış görünüş bakımından erkeklere nazaran daha dikkat çekici bir yapıda olmalarıdır. Temiz, bakımlı ve şık görünen bir kadın personel, daima dikkat çekecektir. Müşteriler, dikkatlerini çeken satış ve pazarlama temsilcisi ile iletişim kurmaktan hoşlanırlar. Dolayısıyla kadınlar açısından bu durumda bir avantaj olarak yer alır.

Kadının çalışma hayatında daha çok var olması için Türkiye genelinde devlet ve özel sektör tarafından yapılan çalışmalar hızla arttırılmalıdır. Bu kapsamda gerek kamuda gerekse özel sektörde kadın istihdamı da artış göstermektedir. Çalışma hayatındaki kadınların iş ve özel yaşamlarındaki dengeyi iyi kurması için kendilerine ve karakter özelliklerine uygun meslekleri ve pozisyonları seçmesi önemlidir. Aksi halde iş ve özel hayat dengesinde aksamalar olur ve bu durum iş performansına da yansır.