Kadınlık Hizmetkarlık Değildir

Özellikle Türk toplumunda eşlerin ve çocukların arkalarını toplamakla yükümlü olan ve evdeki temizlik işlerini üstlenen hep kadınlar oluyor. Ancak anlaşılamayan şu ki artık günümüz ev kadınları evde bacaklarını uzatıp oturmuyorlar. Gerek dışarıda çalışarak gerekse evde kendilerine buldukları ek gelir şeklindeki çalışmaları ile ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Hayattaki ekonomik zorluklar bir yana, kadınlar artık kendi ayaklarının üzerinde durabilen, kendi hak ve özgürlüklerini savunabilecek kadar güçlü birer birey olduklarının farkında oldukları için bu yola başvuruyorlar. Başvurmalıdırlar da…

Artık anlaşılması gereken bir şey var: ‘Kadınlık hizmetkarlık değildir.’ Evlenecekleri eşlerin her türlü hizmetini yapmak, kadınların mecburi görevleri arasında sayılamaz. Elbette ki her kadın annelik ve kadınlık iç güdüsü ile bulunduğu ortamı en iyi şekilde tutmaya çalışacaktır. Bu yaptıkları zorunluluktan değil sadece onun eşini ve ailesini o şekilde mutlu etmeye çalışmasından ileri gelir.

Türk Erkekler Evlenecekleri Kadınlardan Hizmet Bekliyorlar

Maalesef ki özellikle annelerin oğullarını yetiştirme şeklindeki yanlışlıklardan dolayı hala daha erkekler evlenme çağına geldiklerinde kadınları evlenilecek ve eğlenilecek olarak iki sınıfa ayırıyorlar. Yemek yapmasını bilmeyen, ev temizliği konusunda yeterli olmayanlar eğlenilen kadınlar ama ailesinden hizmetkarlığı öğrenen kadınlar evlenilecek kadınlar oluyorlar. Bu düşüncenin hiçbir sağlıklı yanı yok!

Yukarıdaki açıklama, gelişmiş ülkelerden birinde yapılmış olsa verilecek olan tepki şu olur: ‘Erkekler embesil mi? Moron mu? Asalak mı? Kendi zaruri ihtiyaçlarını gidermekten aciz mi?’ >Çünkü evlilik demek ütülerini yapacak, temizliğini yapacak bir hizmetçi bulmak demek değildir. Evlilik demek her şeyini paylaşabileceğin, dertlerinde sımsıkı sarılıp birlikte çözüm bulabileceğin kişi demek.

Damat Tarafı Oğluna Köle Arıyor

Eskisi kadar anlamsız düşüncelere yoğunlaşarak gelin aranmadığı doğru. Ancak hala daha bu bakış açısını tam yıkabilmiş değiliz. Damat adaylarının özellikle annelerine baktığımızda hala daha oğullarına köle olabilecek kadınlara onay verme taraftarı olduklarını görmekteyiz. İşte zaten bu konun temeli de tam bu noktaya dayanıyor. Türk erkeklerini yetiştiren annelerin, gelinlere bakış açısı! Oğulları için uygun olacak adayların hizmetçilik rolünü üstelenebilir olmaları gerektiğini düşünmeleri… Artık bu sağlıksız düşünceleri yıkmanın zamanı gelemdi mi?

Kadınlık Hizmetkarlık Değil Sultanlıktır

Bir kadın, erkeğinin kölesi değil; kalbinin sultanıdır. Evlenme öncesinde erkeklerin aileleri tarafından kendilerine köle aramaya yönlendirilmesi sonucunda da evlilikler hep kısa sürmeye devam ediyor, edecektir de…  Çünkü evliliğin içerisine giren bir erkek sadece ütülerinin yapılması, yemeğinin hazır olması, evinin tertemiz olması ile yetinemiyor. Tüm bunlar çalışılıp para karşılığı satın alınabilecek hizmetler.

Evliliği düşünen erkekler öncelikle şunu sormalılar kendilerine ‘İstediğim kadar param olsa dahi bana kimsenin vermeyeceği bir şeyi bu kadın bana verebiliyor mu?’, ‘sadece bana özel olan o derin sevgisini içerisinde barındırıyor mu?’, ‘Gözlerimin içerisine baktığında tüm yüreğimle beni anlayabiliyor mu?’… İşte tüm bu sorulara evet diyebileceğiniz bir kadın bulmuşsanız evlenmeye hazırsınız demektir.