Kariyerini Yönlendirmek İsteyenlere: İstek Yönetimi

İş yaşamıyla ilgili pek çok yönetim şeklini duymuş olabilirsiniz. Bunların başında zaman yönetimi ya da dikkat yönetimi gelir. Fakat bu yönetimlerden önce, kariyeri doğru alanda yönlendirebilmek için dikkatli olunması gereken bir nokta vardır o da ne istediğine karar vermektir. Bu kararı etkileyen yönetim biçimine de “istek yönetimi” denir.

Kariyer denilince pek çok kişi yüksek maaş, düzenli ve esnek çalışma saatleri, rahat bir çalışma ortamı ve ikili ilişkilerde başarılı olunabilecek takım arkadaşları gibi beklentiler içerisine girer. Bu beklentiler, insanın iş yaşamında başarılı olduğunu hissetmesi için gereklidir. Tatmin olmak, olabilmek oldukça önemlidir. İş yaşamı ve özel hayat arasındaki dengenin kurulabilmesi için de bu faktörler önem taşır. Çünkü yaşam kalitesini, iş yaşamında sahip olunan bu faktörler belirlemektedir.

Her personelin istediği iş yaşamına ulaşabilmesi için istek yönetiminde başarılı olması gerekir. İyi koşullarda çalışmak, zorlayıcı bir yarış içerisine dahil olunmasına neden olabilir. Zorlayıcı faktörler, belli bir zaman zarfından sonra iş yaşamında tam olarak hedeflerine ulaşamayan ve olduğu yerde sayan personellerin ortaya çıkmasına neden olur. Önemli olan zorlayıcı faktörler ile karşılaşıldığında, kariyere doğru bir şekilde yönlendirebilmektir.

“İstediğim Bu Değildi!”

Pek çok personel iş yaşamında şu cümleyi kurar, “İstediğim bu değildi!”. Söylenen bu cümle aslında bir tatminsizliğin ortaya çıkış şeklidir. İş hayatında başarılı olamayan ya da istediği noktaya ulaşamayan kişi bu cümleyi sarf eder. Kimi zaman bu cümlenin kurulmasına bir tek iş yaşamındaki zorlayıcı faktörler sebep olmaz. Özel yaşamdaki hayat standartlarının zorlaşması ya da zamanında yapılması gereken girişimlerin (fırsatları takip etmemenin) yapılmaması da neden olabilmektedir.

Bu durumda personelin yapması gereken ilk şey, yetkinlik kazanmaktır. Personelin kendisine yetkinlik becerisini katması, istek yönetimini direkt olarak etkiler. İş hayatında elde edilen kaynakların belli bir şekilde etkin, etkili ve verimli kullanılması, istek yönetiminde başarıyı sağlar.

Sorulması gereken soru, “Gerçekten ne yapmak istiyorum?” olmalıdır. Bir personel gerçekten onu neyin mutlu ettiğini bulursa, istek yönetimi alanında vereceği kararlarda da neyin etkili olacağını bulmuş olur. Herhangi bir konuda çok yetenekli olmak ya da yetkin olmak, mutluluk ile direkt olarak ilişkilidir. Örneğin bir personel müşteri ilişkileri yönetiminde başarılı ise onu saha çalışmaları mutlu ediyor demektir. O halde bu kişinin istek yönetimini uygularken kariyerinde yön vermesi gereken nokta saha çalışmalarının yer aldığı bir sektörü ya da iş pozisyonunu tercih etmek olmalıdır.

“İmkansız Diye Bir Şey Yoktur!”

Personellerin akıllarından çıkarmaması gereken cümle “İmkansız diye bir şey yoktur!” olmalıdır. Eğer insan, gerçekten bir şeyi istiyorsa, onu bir şekilde elde etmenin yolunu da bulur. Konuda yeterince yetkinliğiniz, bilginiz ya da tecrübeniz olmayabilir. Bu zorlayıcı faktörlere rağmen elde etmek, iş yaşamında tatmin olmanızı sağlayacak en büyük başarıdır.