Karşılaştığınız Sorunları Çözmek İçin: Ockham’ın Usturası

Hayatınızda karşılaştığınız sorunları çözmek için basit bir yöntem uygulamak ister miydiniz? Bu yöntem, tüm olasılıkları hesaplamanıza ihtiyaç duymadan probleme yeni bir bakış açısı kazanarak çözüme gitmenizi sağlıyor. En karmaşık sorunlar karşısında bile basit ama etkili çözüm yolları bulmanıza yardımcı oluyor.

14. yüzyıl zamanlarında etkili filozoflardan biri olan ve o zamanlarda “Yenilmez Doktor, Saygıdeğer İnisyatör” gibi lakaplarla anılan Ockhamlı William, sorunlara yönelik yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kendisinin tanrı ve insan ilişkileri ile ilgili pek çok ahlaki eserleri bulunmaktadır. Ona göre bilgi iki farklı türe ayrılmaktadır. Bileşik olan bilgi ve bileşik olmayan bilgi şeklinde ayrım yapmaktadır. Bileşik olan bilgi, önermedir. Bileşik olmayan bilgi ise sezgisel bilgiyi ifade etmektedir. Yani varlığından haberdar olmadığımız tüm konularda ya da şeylerde, sezgisel bilgi üzerine kurulu bir yaklaşım benimseriz.

Ockham’ın Usturası Nasıl Uygulanır?

Her insanın zihni ile nesneler arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantı farklı kelimelerle ifade edilebilir düzeydedir. Fakat her dilde terimsel ya da mantıksal ifadesi aynıdır. Ockham’ın Usturası yöntemi de buna dayanır. Ockham tezlerini ileri sürerken “yalınlık ilkesi” çerçevesinde kalmıştır. Bu ilke, zorunlu olmadıkça olasılıkların sayısında bir artışa gitmemeyi ifade eder. Yani daha basit bir şekilde açıklamak gerekir ise karmaşık olan şeylerin açıklaması üstünlük sağlamaktadır. Buna da Ockham’ın Usturası denir.

Gündelik sorunları çözmek istiyorsak ya da hayatımızdaki en büyük sorunu artık bir çözüme ulaştırmak istiyorsak yapmamız gereken şey, durumumuzu en az etkileyecek yolu tercih etmek olmalıdır. Yani basit çözümler, hayat kurtarmaktadır.

Günümüzde pek çok ünlü isim bu yöntemi kullanmaktadır. Örnek vermek gerekir ise Mark Zuckerberg, Steve Jobs gibi isimler basit opsiyonlu çözümleri tercih etmektedir. Bu yöntem bir tek sorunlar üzerine değil, basit problemler ya da yaşam stili belirleme açısından da önemlidir. Yaşam stili olarak bizlere minimal bir dünyanın kapılarını açar.

Minimal Yaşam Tüm Sorunları Çözebilir

Minimal bir yaşam, hayatımızdaki sorunları çözmemizi sağlayabilir. Az eşya, az insan, daha çok huzur ve mutluluk getirebilmektedir. Sadelikten yana olan bir yaşam tarzı, kararlar üzerinde de etkilidir. Çünkü bir insan karar alırken çok fazla düşündüğünde ya da bütün olasılıkları değerlendirmek zorunda kaldığında, asıl almak istediği kararı uygulayamayabilmektedir.

Ockham’ın Usturası yöntemi de bireysel olarak sadelikten yana olmamızı önermektedir. Bilgileri karmaşık bir halden, sade bir hale geçirmemizi söyler. Karmaşık olandan ziyade, açıklaması basit olanı tercih etmemiz gerektiğini bizlere aşılar. Bir insanın en verimli olduğu an, sorunlara yönelik en basit çözümleri bulduğu andır. Ockhamlı William’ın kuramları da tamamen buna yönelik olarak hazırlanmıştır.

Eğer hayatımızda bir şeyleri açıklamak da zorlanıyorsak, basit olanı seçmek ve bu şekilde açıklama yapmak çevremiz açısından da daha sağlıklı olacaktır. Zor insanı oynamak her zaman için doğru değildir. Kimi zaman basit olmak ve hayatı basite indirgemek, mutluluğun tek formülü olabilmektedir.