Neden “İş Yaşamındaki 100 Kanguru: Sistem Liderliği” Kitabını Okumalısınız?

Kurum yöneticileri açısından oldukça önemli bir kitap olan “İş Yaşamındaki 100 Kanguru: Sistem Liderliği” kitabı, Ahmet Şerif İzgören tarafından kaleme alınmış olup hayallerinde yöneticilik kariyeri bulunan ya da bu kariyere adım atan, kariyerinde yönetici olan tüm adaylar için yazılmıştır.

Kitapta dört adet ana başlık bulunmaktadır. Bu başlıklar “Güçlü Kişilik Özellikleri, Üstün Yönetsel Beceriler, Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yüksek Kurumsal Güç” olarak yer almaktadır. Kariyer yaşamında yönetici olmak isteyen her kişinin iş yaşamına dair bilgiler edineceği bu kitap, yöneticilik pozisyonuna dair tüm ayrıntıları vermektedir.

Güçlü Kişilik Özellikleri ve Üstün Yönetsel Beceriler

Kariyer yaşamında yöneticilik açısından bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri ve yönetsel becerileri ön plandadır. Güçlü kişilik özellikleri her yöneticide bulunması gereken kişilik özelliklerini kapsamaktadır. Bu özellikler; etkili iletişim becerileri, değişime açık olma, karizma sahibi olma, iş yaşamındaki sorunlarla mücadele edebilme ruhunu taşıma, işçi ve personel alımı yaparken niteliğe ve bilgiye dayalı alım sistemi gerçekleştirme, çalışanlara yönelik özgüven, güven ve motivasyon duygularını geliştirme, iş sadakatini sağlama gibi özelliklerdir. Kitap içerisinde de bu ve benzeri özelliklere yönelik bilgiler, öneriler ve hikayeler yer almaktadır.

Üstün yönetsel beceriler ise kurum ya da işletme yönetimini gerçekleştirecek olan yöneticinin çalışanlarıyla arasındaki iletişimini sağlamasını temel almaktadır. Çalışanlara yönelik performans yönetiminin gerçekleştirilmesi, ödüllendirme sisteminin olması, çalışanlara yönelik yetki ve görevlendirme düzeyinin belirlenmesi, kurumun uzun ve kısa vadeli hedeflerini oluşturulması, planlanması ve yönetilmesi gibi pek çok detay da bu bölümde konu edilmektedir.

Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yüksek Kurumsal Güç

Başarılı bir yönetici olmaktan da önce başarılı bir lider olunması gerekir. Başarılı bir lider dendiği zaman da akla etkin insan kaynakları yönetimi yapabilen ve yüksek kurumsal güce sahip olan bireyler gelmektedir. Etkili insan kaynakları yönetimi içerisinde iletişim becerilerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, motivasyon oluşturulması, kurum içi ve dışı çatışmalarının önlenmesi, yeteneklerin ortaya çıkarılması ve başarılı bir ekibin oluşturulması da yine bu yeteneklere bağlıdır.

Söz konusu kurum olduğunda ve başarılı bir yönetici olunmak istendiğinde, yüksek kurumsal güce sahip olmak önem taşımaktadır. Bu bölümde yönetici personellerinin kurumu nasıl sahiplenmesi gerektiğine ve çalışma potansiyelinin geliştirilmesine yönelik ayrıntılara değinilmektedir. Kurum beklentileri, çalışma ve ürün kalitesine yönelik geliştirmeler, müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi, kurumun diğer kurumlar ile rekabetinin oluşturulması ve öğrenmeye, gelişime, yeniliğe açık bir kurum haline getirilmesi de verilen bilgiler arasında yer almaktadır.

İş yaşamında kitap okumak, personellerin ufkunu açacak ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir eylemdir. Bu eylem yöneticilerin aynı zamanda kendilerini geliştirmesi ve kendilerine rekabet ortamı elde etmesi açısından da oldukça önemlidir. Elde edilen rekabet ortamı bir tek profesyonellik ve itibar açısından önemli değil, kişilik özelliklerinin geliştirilmesi açısından da faydalıdır.

Sosyal İnsan hakkında 1262 makale
Sosyalinsan.com güncel yaşam, kişisel gelişim, sağlık, hobi, seyahat ve eğitim içerikleri sunar. Editörlerimiz tarafından gündeme ilişkin yazılar hazırlanarak değerli okuyucularımıza sunulmaktadır.