Resmi Gazete’de Yayınlandı! Üniversite Mezunları 36 Saat Eğitim Alıp O Mesleği Yapabiliyorlar!

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

İflas ertelemenin çok konuşulduğu şu günlerde konkordato konusuna da ilgi arttı. Adalet Bakanlığı tarafından konkordato komiserliği adlı meslek için başvuru yapacak kişilerin sahip olması gereken özellikler yeniden düzenlenerek açıklandı.

Kimler Konkordato Komiseri Olabiliyorlar?

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Adalet Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemeye göre mesleki deneyimi en az 5 yıl olan ve üniversitelerin 4 yıllık eğitim vere lisans bölümlerinden mezun olan kişiler 36 saatlik temel eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde konkordato komiseri olabiliyorlar.

Konkordato Komiseri Olma Şartları

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Adalet Bakanlığı’nın yeniden düzenlediği yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte konkordato komiserlerinde aranan diğer nitelikler de yer alıyor. Konkordato komiseri olmak isteyenlerin öncelikle Türk vatandaşı olması gerekiyor. iflas etmemiş olmak, disiplinsizlik nedeniyle memuriyetten ya da yaptığı meslekten uzaklaştırılmış olmaması, kamudaki vatandaşlık haklarından herhangi bir nedenle men edilmemiş olması de konkordato komiseri olmak isteyen kişilerde aranan şartlar olarak yönetmelikte göze çarpıyor.

Kimler Konkordato Komiseri Olamaz?

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Kasti olarak işlediği bir suç nedeniyle 1 yıldan çok süreyle hapis cezası almış olanlar ile affa uğramış olsalar dahi anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı suç işlemiş ve mahkum olan kişilerin konkordato komiseri olamayacağı da Adalet Bakanlığı’nın yönetmeliğinde belirtiliyor.

36 Saatlik Eğitimde Hangi Dersler Verilecek?

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Konkordato komiseri olacak kişilere temel eğitim verilecek. Eğitimler en az 36 saat sürecek. Temel eğitimde verilen dersler konkordato mevzuatı, icra ve iflas hukukundaki genel ilkeler, konkordato komiserinin yetkileri, görevleri, yükümlülükleri ile cezai ve hukuki sorumlulukları, alacaklılar kurulu ve görevleri, konkordato projesi, finansal raporları analiz edilmesi, işletme yönetimi, işletmelerde kriz yönetimi, rapor yazmanın usulleri ve tekniği gibi konulardan oluşacak.

Kimler Temel Eğitimden Muaf Olacak?

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Konkordato komiseri olan kişiler 3 yılda bir olmak üzere en az 12 saatlik yenileme eğitimine tabi tutulacaklar. Yönetmelikte kimlerin temel eğitimden muaf olacağı da belirtildi. Buna göre maliye ve muhasebe, medeni hukuk, işletme, iktisat, ticaret hukuku, icra ve iflas kanunu, medeni usul alanlarında doçent veya profesör unvanına sahip olanlar temel eğitimlerden muaf tutulacak.

Komiser Listesine Adını Yazdırmak için Neler Yapılır?

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Temel eğitimlerini bitirerek başarılı olan kişiler konkordato komiseri listelerine adlarını yazdırmak için ikametlerinin olduğu şehirlerdeki bilirkişi kuruluna başvuru yapmak durumunda oldukları da Bakanlığın yönetmelikteki yeni düzenlemesinde belirtildi. Daha önceki dönemlerde alınan komiserlik eğitimleri konkordato komiseri olacakların listesinin hazırlanması sırasında dikkate alınmayacak.

Konkordato Komiserleri Kaç Dosyaya Bakabilecek?

resmi-gazetede-yayinlandi-universite-mezunlari-36-saat-egitim-alanlar-o-meslegi-yapabiliyorlar

Konkordato komiseri olmak için talepte bulunan kişiler arasından şirketlerde görev almak üzere kimlerin görevlendirileceği bölge adliye mahkemelerinde yer alacak olan listelerden belirlenecek. Bir konkordato komiseri aynı zamanda 5’ten çok dosyada komiser veya geçici komiser olarak görev yapamayacak. Komiser kendisi, eşi, çocukları ya da üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından menfaat sağlayabileceği işlerde görev alamayacaklar.