Satışlarınızı Arttıracak PR Taktikleri Nelerdir?

Günümüz teknolojisi; işletmelerin ve markaların müşteri bulma, müşteriler ile bağlantı kurma ve büyüme stratejilerini yönetme açısından pek çok fayda sağlamaktadır. İşletmelerin ve markaların sosyal platformlar üzerinde daha aktif bir şekilde yer alması ve günden güne artan çevrimiçi müşteri sayısı nedeniyle hem satış yapmak hem de müşterilere ulaşmak daha kolay bir hale gelmiştir. Üstelik müşteri ile şirket/marka arasındaki iletişim de çevrimiçi yollardan daha pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum teknolojinin işletmelere ve markalara sunduğu en büyük kolaylıktır.

PR, açılımı ile Public Relations (Halkla İlişkiler), en geniş tanımıyla, bir kişinin, işletmenin ya da markanın halktaki genel algıyı başarılı bir şekilde iletişim kanallarını kullanarak yönetmesi anlamına gelmektedir. Her markanın/işletmenin halk üzerinde bir algısı vardır. Bu algı marka ya da işletme algısı olarak da bilinmektedir. Örneğin, BMW marka araçlar için hız ve kalite algısı varsa, Mercedes marka araçlar için de kalite ve konfor algısı bulunmaktadır. Bu algıyı şirket içerisinde oluşturmak Halkla İlişkiler bölümünün görevidir. İşletmelerin/markaların PR çalışmaları düzenlemesi, satışlar üzerinde direkt olarak etkilidir. Başarılı bir şekilde gerçekleştiren PR çalışması, satış oranlarını iki, hatta üç katına çıkarabilmektedir. Türkiye’nin ilk PR çalışması Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen “Karadeniz Vapuru”dur.

PR çalışmalarının bir tek satışlar üzerinde etkisi yoktur. Aynı zamanda ortaklık ya da yatırım alanı oluşturulabilecek doğru kişilerle de network ağının kurulmasını sağlamaktadır. Bu nedenle markaların/işletmelerin doğru zamanda ve doğru yönlendirmelerle PR çalışması yapması oldukça önemlidir. Peki işletmeye/markaya her yönden etki sunabilecek bir PR çalışması nasıl yapılır?

Sosyal Medyayı Kullanın

Günümüz dünyasının teknoloji üzerinden yürüdüğünü hafife almamak gerekir. Bu nedenle küçük bir işletme ya da marka olsanız bile sosyal medyayı aktif bir şekilde yürütmeye dikkat etmelisiniz. İnsanların sürekli olarak sosyal platformlar üzerinde çevrimiçi olması, marka ya da işletme bilinirliğinizi arttıracak eylemlerden biridir. Sosyal medya üzerinden yapılan PR çalışmaları sayesinde satışların yüzde 70 oranında arttığı araştırmalarla da tespit edilmiştir.

Markanıza/işletmenize ait sosyal medya hesaplarının bulunması, buradan müşterilerle iletişim kurulması insanların dikkatini çeken bir ortam sağlamaktadır. Üstelik markanızı ya da işletmenizi ön plana çıkarmayı sağlayacak sosyal kampanyalar ya da fırsatlar yürütmek de sizi bir adım ileriye taşıyacaktır.

Bir Hikayeniz Olsun

En başarılı pazarlamacılar, en iyi hikayeye sahip olanlardır. Pazarlamacının iyi olması demek, aynı zamanda iyi hikaye anlatmayı bilmesi demektir. Her ürünün, hizmetin, işletmenin ya da markanın bir hikayesi olmalıdır. Sahip olacağınız hikaye, insanların sizlerle duygusal ya da maddi yönden bağ kurmasını sağlar. Dünya üzerindeki insanların yüzde 22’si markaların/işletmelerin hikayesinden etkilenerek alışveriş yaptığını söylemektedir. Bu da işletmelerin piyasa içerisindeki değerini arttırmaktadır. Dolayısıyla bir PR çalışması yapıldığında mutlaka işletmeye, markaya, ürüne ya da hizmete dair hikaye oluşturulması ön plana çıkmaktadır.

Bu hikayeyi yerelleştirmeniz ve kişiselleştirmeniz de oldukça önemlidir. Örneğin Allianz sigorta şirketinin reklamında Kalben’in “Haydi Söyle” parçasını kullanması ve insanlarla duygusal anlamda derin bir bağ kurması başarılı PR çalışmalarından biridir. Allianz sigortanın oluşturduğu bu reklam direkt olarak halk üzerinde, şarkı ile birlikte derin bir etki yaratmıştır.