Türkiye’de Neden Beyin Göçü Yaşanıyor?

1960’lı yılların sonuna doğru ortaya çıkan “beyin göçü” kavramı son yıllarda Türkiye’de popüler kavramlardan biri haline geldi. Özellikle gelişmeyen ya da gelişmekte olan ülkelerde görülen bu göç tipi kısaca, kişilerin başka ülkeye iş ya da uzmanlık için gitmesi olarak tanımlanıyor.

Genel anlamına baktığımızda beyin göçünün işinde uzman, eğitimli ya da yetenekli olan bireylerin ülkesinden ayrılarak daha iyi yaşama standardı ve daha iyi koşullarda çalışma imkanı elde edebilmesi için başka ülkeye gitmesi olarak tanımlanıyor.

Türkiye’de Beyin Göçü Arttı

Son 3 yılda Türkiye’de artan beyin göçü üzerine araştırmalar gerçekleştiren ajanslar, Türkiye’den gerçekleşen beyin göçünün sebeplerini araştırmalar yaparak saptamaya çalışıyor. Araştırma sonuçlarından elde edilen bilgilere göre Türkiye’nin son 3 yılda beyin göçü oranı bir önceki yıla oranla her yıl olmak üzere iki buçuk kat arttı. Peki Türkiye neden beyin göçü veriyor?

Beyin göçünün birçok sonucu bulunuyor. Genel olarak olumlu ya da olumsuz sonuçlar olarak listelenebiliyor. Beyin göçünün önüne geçilebilmesi için ülkenin hangi sebeplerle göç verdiğini bulmak ve tespit etmek gerekiyor.

Bu konuda en kapsamlı araştırmanın Fransız haber ajansı olan AFP tarafından yapıldığını görmekteyiz. AFP, özellikle eğitimli gençlerin Türkiye’yi terk etme sebeplerini mercek altına alarak araştırmalarını gerçekleştiriyor.

Başka Ülkelerdeki Fırsatlar İlgi Çekici Geliyor

Yapılan araştırmalar dahilinde birçok röportaj bulunuyor. Bu röportajlardan birinde 5 yıl önce Dubai’ye göç eden ve dijital pazarlama alanında uzman olan bir kadın yer alıyor. Kendisine neden beyin göçü yaparak Türkiye’den ayrıldığı sorulduğunda kadın, “Başka yerlerde daha iyi imkanlar varken neden burada acı çekeyim ki?” yanıtını veriyor.

Yapılan anketler sonucunda ise Türkiye’den göç etmek isteyen ya da eden kişilerin benzer sebepler sunarak göç etmek istedikleri ortaya koyuldu. Buna göre birçok kişi Türkiye ekonomisinin canlı olmayışından ötürü ülkeden ayrılmak istiyor.

Bir başka röportajda 26 yaşındaki film yönetmeni yer alıyor. Türkiye’de bağımsız düşünce ile film çekilemediğini düşündüğü için beyin göçü yaptığını söyleyen 26 yaşındaki yönetmen, Türkiye’nin bazı konularda geri kaldığını belirtiyor.

Röportajlar içerisinde en dikkat çekici kişi ise Kanada’ya yerleşerek Türkiye’ye asla dönmeyeceğini söyleyen Türklerden birisi olarak yer alıyor. Doktorası için Kanada’ya giden bu Türk, Türkiye’de fikir özgürlüğünün bulunmaması sebebiyle beyin göçü yaptığını ifade ediyor ve ifadelerine Türkiye’de işsiz kalmak için yeterli birçok sebep olduğunu, akademisyen olma hayali olduğunu ve bunu Türkiye’de gerçekleştiremeyeceğini de ekliyor.

Türkiye’deki Beyin Göçünün 3 Temel Sebebi

AFP tarafından yapılan araştırmalar, anketler ve röportajlar sonucunda Türkiye’den beyin göçü yapılmasının 3 temel sebebi olduğu tespit edildi. Bunlar: üniversite mezunlarına iş imkanının sunulmaması ve azalan iş imkanları, Türkiye’nin fikir ve düşünce özgürlüğü konusunda muhafazakar hale gelmesi ve Türkiye’nin insan hak ve özgürlüklerine değer vermemesi olarak yer alıyor.

Anketlere, röportajlara ve araştırmalara katılan giden ya da gitmek isteyen tüm kişilerin benzer cevaplar vermiş olduğu da yapılan araştırma içerisinde bilhassa belirtiliyor.