Üstünlük Kompleksine Sahip Olduğunuzu Gösteren 5 İşaret

Pek çok insan üstünlük kompleksine sahiptir fakat bunun farkında değildir. Bu kompleks, insanın diğer insanlardan daha iyi, zeki ve önemli hissettiğini gösterir. Bireysel psikolojide Alfred Adler tarafından tanımlanmıştır. Adler üstünlük kompleksinin bireylerin sahip olduğu aşağılık duygusunu inkar etmesinden kaynaklandığını ifade etmektedir. Bir madalyonun farklı iki yüzü olarak düşünülecek olan bu kompleks, aslında insanın kendi içerisinde kendini yetersiz, aşağılık ve kötü hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer aşağılık hissi kapatılmak isteniyorsa, insan bu hisse erişebilmektedir.

Komplekse sahip olunup olunmadığını gösteren bazı işaretler de mevcuttur. İşte o işaretler!

1.      Ben Merkezcil Düşünmek Üstünlük Kompleksini Tetikler

Komplekse sahip olan insanlar, yaşadıkları tüm olay ve durumları kendi açısından düşünmek isterler. Tamamen bencil bir şekilde davranırlar ve her olayda sadece kendilerine odaklanırlar. Bu durum onları ben merkezci düşünmeye iter. Her zaman için diğer insanlardan daha mükemmel işler başarmak isterler. Bu nedenle diğer insanlardan daha iyisini yapmak için çaba sarf ederler. Bir başkasının başarısı karşısında hayal kırıklığına uğrar, hırslanırlar.

2.      Empatiden Yoksun Olurlar

Üstünlük kompleksi kuran biri, empati kurmak konusunda da yoksundur. Tamamen bencil bir şekilde hareket ettikleri için bir başkasının duygularına ve düşüncelerine karşı önlerinde büyük ve kalın duvarlar vardır. Başkalarını umursamazlar, umursamak da istemezler. Önemli olan onların ne hissettiği ve düşündüğü olur. Bu nedenle etraflarındaki insanlar ile anlaşamazlar. Duygular ve kaygılar onlar için önemlidir lakin kendileri söz konusu olduğunda.

3.      Duygu Karmaşası Yaşanır

İnsan sürekli olarak içerisindeki aşağılık hissini bastırmak istediği için içsel olarak çatışma yaşamaya başlar. Bu nedenle büyük bir duygu karmaşası içerisine girer. Aşağılık hissini örtbas edebilmek için farklı duygulara ya da düşüncelere sahipmiş gibi kendisini göstermek isteyebilir. Bu da sürekli olarak duygu karmaşası içerisinde yaşamasına neden olur. Bir anda diğerlerinden kendisini daha kötü hisseder ise bunu bastırmak için sinirlenebilir, ağlayabilir ya da depresyona girebilirler.

4.      Üstünlük Kompleksi İnsanı Her Zaman Haklı Hissettirir

Bu komplekse sahip olan bireylerde daima kazanma arzusu vardır. Bu arzu, hak kazanma duygusu olarak da yer alır. Eğer yetişkin birinde üstünlük kompleksi olduğunu düşünüyorsanız bunun tek nedeni çocukluğunda yaşamış olduğu maddi ve manevi zorluklardır. Bu alanda kendilerini duygusal ve zihinsel olarak yetiştiremeyebilirler. Kendilerini haklı gördükçe kazandıklarını düşünmektedirler ve bu durum çocukluk zamanlarına dayanmaktadır. Kendilerini haklı oldukça zafer ilan etmiş varsayarlar. Beraberinde sorumluluk almama, almak istememe gibi hallerde görülebilmektedir.

5.      Sürekli Karşılaştırma Yaparlar

Kendilerini sürekli olarak başkaları ile kıyaslamaya ve karşılaştırma yapmaya iterler. Genellikle başkaları karşısında güçlü ve itibar sahibi olmak isterler. En iyisinin onlarda olmasını ya da onların en iyisi olmasını isterler. Dolayısıyla hayatları boyunca başkaları ile kendilerini kıyaslarlar. Bir başkası ile kendilerini karşılaştırdıklarında kendilerini başarısız ya da mağlup durumda görürlerse, başarılı olduklarını fark ettikleri alanda bu kişileri ezmek isterler.