Uykusuzluk Çalışma Hayatındaki Verimliliği Azaltıyor!

Çağımızın modern problemlerinden biri uykusuzluk olarak yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bu problemin temelinde, akıllı cihazların sıklıkla kullanılması, sosyal medyaya karşı artan bağımlılık yer alıyor. 2000’li yıllardan bu yana bir problem haline gelen uykusuzluk, çalışma hayatında en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, verimliliğin düşmesine, zihinsel süreçlerde bireyin zorlanmasına ve iş hayatında başarısız olmasına sebep oluyor.

Bireylerde sıklıkla görülen uyuyamama problemi, hem iş hem de özel yaşantıda pek çok sıkıntının yaşanmasına sebep olabiliyor. Uyku düzeni sağlıklı olan ve uyku saatlerine özen gösteren bireylerin, uykusuzlukla mücadele eden bireylere göre daha etkin, verimli ve performansı yüksek olduğu tespit edildi. Çalışma hayatında bireyi fazlasıyla olumsuz yönde etkileyen bu problemin bir tek fiziksel problemlere değil, ruhsal problemlere de yol açtığı tespit edildi.

Çalışma hayatında uykusuzluk problemiyle mücadele eden bireylerde sıklıkla; odaklanamama, motivasyon düşüklüğü, etkin ve etkili olamama, verimlilikte düşüş, yaratıcılıkta azalma, psikolojik olarak kendini mutsuz ve huzursuz hissetme gibi pek çok problemin yaşandığı görülebiliyor. Aynı zamanda uykusuzluk sağlık açısından da bireylerin etkilenmesine sebep oluyor. Uykusuzlukla birlikte sinir ve sindirim sisteminde bozulmalar, kalp rahatsızlığı, bağışıklık sisteminde yaşanan problemler ortaya çıkıyor.

Tüm bu sebepler, bireylerde verimliliğin azalmasına sebep oluyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, uykusuzluk problemi çeken ve uykusuz kalarak işe gelen adaylar için “kayıp iş günü” sıfatlandırması yapılıyor. Kayıp iş günü, İngiltere ekonomisine her yıl yaklaşık olarak 50 milyar dolar değerinde zarar veriyor. Hult International Business School tarafından yapılan bir diğer araştırmaya göre, yine İngiltere’de çalışan bireylere bakıldığında, işe gidilmeyen günlerin toplam sayısı iki yüz bine yakın bir rakam olarak yer alıyor.

Bu rakam her ne kadar az olarak görülse de iki yüz bin gün şirketler açısından çok büyük bir zaman kaybına sebep oluyor. Bu zaman kaybı sebebiyle işletmeler hedefledikleri vizyon ve misyon değerlerinin kaybına, piyasa değerinde kayba uğrayabiliyor. Çalışanların uykusuz olması, şirket başarısına da etki ediyor. Uykusuzlukla mücadele eden çalışanların büyük bir çoğunluğunda teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı görülüyor. Bu çalışanlar, Türkiye’de de bulunuyor. Türkiye’deki iş gücü yoğun üretim biçimini benimseyen ve bu alanda çalışan kişilerde uykusuzluk problemi sık sık yaşanıyor.

Bu problemi aşmak için, problemin neden kaynaklandığını tespit etmek gerekiyor. Çoğu kişi sosyal medya bağımlılığı sebebiyle uykusuz kaldıklarını ifade ederken çok az bir kesim yoğun iş temposu sebebiyle uykusuzluk problemi yaşadıklarını dile getiriyor. Doğru beslenme, yeterli uyku ve düzenli spor yapma açısından ise araştırma grubu içerisinde yer alan çalışanların yalnızca yüzde 14’ü hayatını bu şekilde yaşıyor. Güne uyanma şekli nasılsa, çalışanların günlük iş yaşamları da o şekilde şekilleniyor Bu durumda uykunun direkt olarak çalışma hayatıyla olan bağlantısı da tespit edilmiş oluyor…