Yeni Nesil Danışmanlığın Kriz Planı: VUCA

Yeni nesil danışmanlığın iş hayatı içerisinde popüler bir meslek grubu olmasından bu yana, pek çok kriz planı, stres ve zaman yönetimi gibi alan gelişime uğramıştır. Kriz süreci içerisinde yöneticilerin ve CEO’ların yani beyaz yaka çalışanlarının oldukça işine yarayan yeni yöntemlerden biri de VUCA’dır. Yeni nesil danışmanlık içerisinde “kriz planı” hazırlamanıza yardımcı olan VUCA tekniği, iş yaşamındaki söz konusu belirsizlikler içerisinde karar almanızı ve bir nevi hayatta kalmanızı sağlıyor.

Peki hayatta kalmanızı sağlayan bu teknik tam olarak neyi ifade ediyor ve nasıl uygulanıyor?

VUCA Nedir?

VUCA kelimesi, İngilizce olan dört kelimenin baş harflerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Bu kelimeler:

  • Volatility (uçuculuk)
  • Uncertainty (belirsizlik)
  • Complexity (karmaşıklık)
  • Ambiguity (muğlaklık)

Kelimelerin anlamına bakıldığında bir belirsizlik ortamı oluşturduğunu görmek mümkün. İş hayatının adeta bir kara delik gibi olması, VUCA tekniğinin ortaya çıkma sebeplerinden biri olarak yer alıyor. İş yaşamındaki değişimler günümüzde oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şirketler ve kurumlar bu değişime geçiş yaparken pek çok riski göz önüne alıyor ve bir anda değişime uğruyor. Uğranan değişime ayak uyduramayan kişiler ise hayatta kalamıyor. Teknolojinin sürekli olarak gelişim ve değişim sunması, olumlu ve olumsuz pek çok sorunu, belirsizliği, kararsızlığı beraberinde getiriyor. Her ne kadar A, B ve C planları oluşturulsa da bu planların hepsi bir belirsizlik ortamı oluşturuyor. Üstelik A, B ve C gibi planların oluşturulması, oldukça eski bir yöntem… Zamana, hıza ve gelişime göre yarışan iş dünyası içerisinde eski bir yöntemi kullanarak zaman ve maliyet kaybı yapmak yerine, VUCA gibi tekniklerin kullanılması ön görülüyor.

İç içe Süreçlerin İçselleştirildiği Yeni Dünya Düzeni

VUCA tekniğinin temelinde iç içe birbirine bağlı olan süreçler yatıyor. Bu süreçlerin içselleştirilmesiyle birlikte VUCA, daha uygulanabilir olan ve konfor alanı yaratılabilen bir tekniğe dönüşüyor. İç içe süreçlerin içselleştirildiği yeni dünya düzeni içerisinde kriz planlaması alanında pek çok fayda sunan bu tekniğin yararlarına değinmek gerekirse:

  • Kriz her ne kadar “geliyorum” dese de pek çok şirket ya da kurum krize karşı hazırlıksız olabiliyor. Bu durumda iş önceliklerinin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü çalışanlar, olası bir kriz anında iş önceliklerindeki yönlerini kaybedebiliyor. Bu durumda yapılması gereken, verimliliği arttırmak oluyor. VUCA tekniği ancak ve ancak çalışan kişilerin hayatta kalabileceğini öne sürüyor. Dolayısıyla verimsiz bir çalışan olmak, iş dünyasından adınızın silinmesiyle eş değer olarak görülüyor.
  • Kaygı, endişe, dert ve pişmanlık duyguları kriz ortamı içerisindeyken en çok hissedilen duygulardır. Paniklemek, kaygılanmak ve endişelenmek, mantıklı kararların alınmasındaki en büyük engellerden biridir. Pek çok yönetici ya da CEO, her ne kadar kriz ortamı yaşamış olsa da, olası bir kriz anında donuk kalma ihtimaline sahip olabilmektedir. Kriz anı, stres seviyenin en üst seviyeye çıktığı anlardan biridir. Tüm çalışanların hayat kalitesi ve konfor alanı da daralacak demektir. Oysa VUCA konfor alanının daralmasını önlemektedir. Gerçekleşecek olasılıkları ve riskleri güncel bir şekilde görmeyi sağladığı için adaptasyon sürecini hızlandırmaktadır.