Yıllardır Amerika Üniversitelerinde En Çok Okutulan 8 Kitap

Amerika üniversitelerinde yaklaşık 18 yıldan bu yana tarih, felsefe ve ekonomi alanında okutulan kitaplar bulunuyor. The Open Syllabus Project tarafından üniversitelerde yürütülen araştırmalara göre öğrencilere bu kitaplar okutularak kişisel gelişimlerinde başarı elde ediliyor. Kurum tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarına göre yıllardır Amerika üniversitelerinde en çok okutulan 8 kitap şu şekilde yer alıyor:

Platon tarafından kaleme alınan “Devlet”, ideal bir devletin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler içeriyor. Platon’a göre devlet üç ana sınıf altında toplanıyor. Bu sınıflar; çalışanlar, bekçiler ve yöneticilerden oluşuyor. Kitap içerisinde Platon’un hocası olan Sokrates’e dair konuşmalar ve düşünceler de bulunuyor.

Friedrich Engels ve Karl Marx tarafından yazılan “Komünist Manifesto” ilk olarak 1848 yılında, Londra’da yayımlandı. Kitap yayımlandığında 23 sayfadan oluşmaktaydı. Günümüzde kitabın pek çok dilde çevirisi bulunmaktadır. Komünistler Birliği’nin programını anlatan kitap, günümüzün hala tartışma konusudur. Siyaset bilimi okuyan öğrencilerin “komünizm” oluşumu hakkında ayrıntılı bilgi elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Jane B. Reece ve Neil A. Campbell tarafından oluşturulan bin 200 sayfalık kitap “Biyoloji” bir tek Amerika değil, dünyanın en çok okutulan kitapları arasında yer alıyor. İsminden de anlayabileceğiniz gibi Biyoloji, bir biyoloji kitabıdır. Sade bir dille yazılmıştır. Herkes tarafından okunabilmekte ve anlaşılabilmektedir. İçerisinde yapılabilecek basit deneyler de bulunmaktadır. İnsanların bilim yönünü geliştirmek amaçlı yazılmıştır.

Mary Shelley’in “Frankenstein” eseri, 18. yüzyıl Avrupası hakkında bilgi edinmek istiyorsanız okuyabileceğiniz kitaplar arasında yer alıyor. Kültür çatışmalarının korkunç sonuçlarını anlatan kitap, bilimden yararlanarak “doğanın sırları” hakkında bilgi verici niteliktedir. İnsan doğası ve bedeni hakkında arzuları, pişmanlıkları anlatan bir serüveni kapsar.

Ünlü felsefe adamı Aristoteles tarafından kaleme alınan ve “iyinin ne olduğunun” sorgulandığı kitap Nikomakhos’a Etik kitabı, iyi olanı görmeyi anlatmaktadır. Belli bir grup insan için iyi olanla, devlet için iyi olanın karşılaştırılması yapılmaktadır. Etik, iyi ve başarılı bir siyaset araştırması yapılan kitap, toplumsal etiklerden bahsetmekte ve siyasetin etik yönüne vurgu yapmaktadır.

Thomas Hobbes’un kaleme aldığı “Leviathan” kitabı, doğanın kanunları ile ideal bir devlet kurma düzeninden bahsetmektedir. “Tanrı’nın buyrukları” doğrultusunda ideal bir devletin nasıl oluşturulabileceği hakkında okuyuculara yol göstermektedir. Dinsel-toplumsal bağın, eğitimsel gerçeklerini gün yüzüne çıkarmaktadır.

Niccolò Machiavelli’nin yazmış olduğu “Prens”, Batı siyasetinin en önemli eserlerinden biridir. Yayımlandığı tarihten günümüze kadar araştırma konusu olmuştur. Devlet yönetiminde belirlenen amaca ulaşmak için her yolun geçerli olduğunu savunan bir kitaptır. Bu savunmaları yaparken felsefe ve siyaset yöne değinmekte, devlet yönetiminin bir sanattan ibaret olduğunu anlatmaktadır.

William Shakespeare’in ünlü eseri ve halen daha günümüz tiyatrolarında en çok oynan oyunlarından biri olan “Hamlet”, Amerika üniversitelerinde en çok okutulan kitaplar arasındadır. Hamlet, prenstir. Babası öldükten sonra tahta geçmesinin ardından annesiyle evlenen amcasından intikam almak ister ve kitap bu intikamı anlatır. İntikam, ihanet, yalan ve ahlaksızlık kitabın ana konularıdır.