Başarılı Bir Şirket Kültürü Oluşturmanız İçin Tavsiyeler

Bir şirket içerisindeki her detay önemlidir. Giriş kapısının nasıl olduğu, şirket dekorasyonunun nasıl vurgulandığı, çalışanlar arasındaki iletişimin varlığı, şirket kültürünün ne olduğu, vizyon ve misyon değerlerinin şirket kültürü ile uyumu gibi pek çok detay mevcuttur. Bir işletmenin ayakta durabilmesi için öncelikle şirket kültürüne, vizyona ve misyona ihtiyacı vardır. Bu üç temel olmadığı takdirde, işletmenin yaşam süresi oldukça kısa olacaktır.

Mesleki ve Kişisel Bilgiler, Beceriler, Davranışlar

Şirket kültürünün temel yapı taşları da mesleki ve kişisel bilgiler, beceriler, davranışlardır. Kurmak istediğiniz şirketin kültürü, yöneticisinin bilgisine, becerisine ve davranışına göre şekillenecektir. O nedendir ki pek çok kişi şirket yöneticisi değiştiğinde her sabah geldiği iş yerini yabancı bulur ya da yeni yöneticiye alışamaz. Kaliteli bir şirket kültürünün püf noktası oluşturulacak olan kültür, vizyon ve misyon ile adaylarda aranacak olan becerileri, bilgileri ve donanımları birleştirmektir.

Yani, olası bir işe alım uygulamasında adaylarda hangi kişisel ve mesleki özelliklerin arandığı aynı zamanda kurum kültürünü oluşturmaktadır. Çalışma ve problem çözme süreçleri de yetenekleri oluşturur. Bu nedenle adaylarda aranan özellikler haricinde, özellikle adayların çalışma ve problem çözme süreçlerine dikkat edilmelidir. Bu yetenekler, şirket içerisindeki organizasyonun da temeli olacaktır.

Şirketi şirket yapan yöneticisi değil, çalışanıdır. Bu nedenle öncelik daima çalışan davranışları, becerileri ve bilgisi olmalıdır. Çünkü şirketin dış çevrede nasıl bir çalışma hayatına, kurum kültürüne, vizyon ve misyonuna, çalışma ortamına ve disiplinine sahip olduğunu yansıtanlar şirket çalışanlarıdır. Dışarıda yansıtılan, şirket kültürünün yüzde 70’i olacaktır. İnsanlar sizi nasıl bilir ve tanırsa, o şekilde ilerlemeniz gerekecektir.

Çalışanlar Huzurlu ve Mutlu Olmalı

Şirket kültürü aynı zamanda çalışanların huzurlu ve mutlu olmasına da bağlıdır. Kültürün gelişmesi ve benimsenmesi için çalışanlara kendisini rahat, huzurlu ve mutlu hissettirmek önemlidir. Örneğin, Twitter şirketi çalışanları için günde 3 öğün yemek vermekte, egzersiz ve akupunktur gibi hizmetler sunmaktadır.

İş yerinin daha keyifli bir hale gelmesi, aynı zamanda çalışanların şirket kültürü hakkında olumlu düşünceler içerisinde olmasını sağlar. Şirket içerisine renk, yaşam ve hava katan unsurlara sahip olmak, çalışanların motivasyonunu, üretkenliğini, verimliliğini ve performansını da arttıracaktır.

Çalışanların şirket içi iletişimini de arttırmak kurum kültürüne etki eden bir unsurdur. İletişimin olmadığı, çatışmaların ve anlaşmazlıkların yaşandığı bir şirkette kurum kültüründen bahsetmek de anlamsızdır. Çünkü, kurum kültürünü oluşturmak için şirket içerisindeki bireylerin de söz alma, yorum yapma ve eleştirme hakkı bulunmalıdır. Etkili bir lider, çalışanlarının hedefleri doğrultusunda şirketten beklenti duyduğu özellikleri bilmelidir. Bu da ancak ve ancak başarılı bir iletişim ile gerçekleşir. İletişimin çok yönlü, sağlam ve sağlıklı olması çalışanın şirket içi takım çalışmalarına da uyumunu kolaylaştırır. Oryantasyon programları düzenlemek, çeşitli etkinlikler yaratarak çalışanların iletişim yönlerini güçlendirmek denenmelidir.

Sosyal İnsan hakkında 1262 makale
Sosyalinsan.com güncel yaşam, kişisel gelişim, sağlık, hobi, seyahat ve eğitim içerikleri sunar. Editörlerimiz tarafından gündeme ilişkin yazılar hazırlanarak değerli okuyucularımıza sunulmaktadır.