Ofis Ortamında Doğru İletişim Nasıl Kurulur?

İş yerindeki ofis ortamı içerisinde personeller arasında kurulan iletişim ve arkadaşlıkları, iş yerinin genel iletişim düzeyine ve başarısına yansıyan bir durumdur. İş yerindeki iletişimin akıcı, düzgün, saygılı ve kontrollü olması, aynı zamanda şirketin ya da kurumun başarılı olmasını da sağlar. Eğer şirket ya da kurum içerisinde doğru bir iletişim kanalı ve yolu yoksa, organizasyon ve planlama aşamalarında başarısızlıklar görülür. Dolayısıyla bireyler arası çatışmalar yaşanır. Personeller arasındaki uyumsuzluk, şirket içerisindeki huzurun ve mutluluğun kaybolmasına yol açar.

İş Yerindeki Çalışanların İlişkileri Nasıl Olmalıdır?

Herkes birbirini sevmek zorunda değildir fakat herkes karşısındaki insana karşı saygılı olmak zorundadır. İkili ilişkilerde problem yaşanması, şirket açısından negatif bir durumdur. Personellerin yaşamış olduğu bu problem özel hayata değinmemeli ve yalnızca iş yaşamıyla sınırlı kalmalıdır.

Kimi çalışanlar birbiri ile anlaşamazken kimi çalışanlar da birbiriyle çok iyi bir iletişim ve anlaşma halinde olabilir. Her ne şekilde olursa olsun sağlıklı bir organizasyon yapısının kurulması için iletişimden önce bireyler birbirlerine saygı duymasını öğrenmelidir. Güçlü bir iletişimin kurulması için personeller arasındaki iş şemalarında gerçekleşen işleyişlerin sağlıklı olması da gerekir. Şirket yöneticilerinin de iletişim konusuna dahil olması şarttır. Yöneticileriyle iletişim kuramayan personellerin, o şirket içerisinde başarılı olması mümkün değildir.

İş yerlerinde iletişim kurmanın da bir adabı vardır. Bu adap kurallarına uyulduğu ve personeller birbirlerine saygı gösterdikleri takdirde şirket çalışanları arasında yaşanabilecek sorunlar en aza indirgenebildiği gibi ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu da halletmek daha kolay olacaktır. Peki bu kurallar nelerdir?

İş Yerindeki İletişim Kuralları

İş yerindeki iletişim kuralları şu şekilde yer alır:

  • Bu listenin başında tüm çalışanların birbirlerine seviyeli ve saygılı davranması yer alır. Saygı duyulmayan bir iletişimde, etkili ve güçlü bir konuşma, dinleme yapılamaz. Personeller iletişim konusunda en çok “aktif dinleme” kuralına dikkat etmelidir. İletişimin yüzde 70’i dinlemekten, yüzde 30’u konuşmaktan geçer.
  • İş hayatı dışında ne kadar samimi arkadaşlıklar kurulmuş olursa olsun şirketin kapısından içeri girildiği andan itibaren bir iş ortamının gerektirdiği gibi davranılması önemlidir.
  • İş hayatında empati de önemli olgulardan biridir. Empati yapabilen şirket çalışanları birbirlerini daha iyi anlayabilir ve yaşanacak sorunlar da engellenmiş olur.
  • İş hayatında özgüven elbette gereklidir. Ancak dozu doğru ayarlanamayan aşırı bir özgüven önce kişinin kendine daha sonra da çalışma arkadaşlarıyla arasındaki iletişime zarar verir.
  • Çalışma hayatında yeni şeyler öğrenmek ve sürekli yeniliklere, öğrenmeye, gelişime açık olmak önem taşır. Hayatta herkesin her şeyi bilemeyeceği kuralı iş hayatı için de geçerlidir. Yeniliklere açık olan çalışanlar çalışma arkadaşlarının fikirlerini önemser, dikkatle dinler ve sorular sorar. Bu da iletişimin güçlü ve etkili olmasını sağlar.
  • İş yaşamında sabır, önemli bir role sahip olan özelliklerdendir. Yapılan işin her alanına yayılması gereken sabırlı olma durumu çalışma arkadaşlarıyla kurulan ilişkilerde de gereklidir. Tahammülsüzlük her durumda başarıyı engelleyen bir faktördür.