İkna Yeteneğinin Gelişmesini Sağlayan Yöntemler!

Özellikle satış ve pazarlama ile ilgili yapılan personel alımı duyurularında başvuru yapacak olan adayların ikna yeteneğinin gelişmiş olmasının istenmesi sık rastlanan durumlardandır. Çünkü ikna yeteneği gelişmiş olan bir çalışan bu yetenek sayesinde gelişmemiş olan diğer yeteneklerine de katkı sağlayabilir.

İkna yeteneğine sahip olan adaylar, iletişim becerilerinde de kendilerini geliştirmiş olur. Bu sayede müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını daha net bir şekilde kavrarlar. Dolayısıyla müşterilerin yaşamış oldukları problemlere yönelik daha net, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm yolları keşfederler.

İkna yeteneği ile birlikte bireyin kazanacağı beceriler arasında; karar verme, öngörü sahibi olma, özgüven, yenilikçi yaklaşıma sahip olmak, açık fikirlilik, esneklik ve sonuç odaklılık yer alır. Bu beceriler, iş hayatında oldukça önemlidir. Her şirket bünyesinde yeniliklere açık, özgüvenli, sonuç odaklı ve ikna kabiliyeti yüksek, iletişim becerilerinde güçlü personellerin yer almasını ister. Personeller kendisini ne kadar geliştirirse, şirketin kendisini geliştirmesi, büyümesi ve rekabet ortamı elde etmesi o kadar büyük olacaktır.

İş Hayatında İkna Yeteneğinin Önemi

İş hayatında başarılı olmuş kişiler incelendiğinde pozisyonu ne olursa olsun ikna konusunda başarılı kişiler oldukları görülür. Fikirlerini, söylemek istediklerini, sattığı ürünün ya da hizmetin özelliklerinin talebi karşılayacak kadar iyi olduğunu bir başkasına anlatan kişi eğer ikna etmeyi başarabiliyorsa iş hayatında önü açık demektir.

İş hayatında ikna yeteneğinin önemi bilinirken, bu yeteneği geliştirme ile ilgili püf noktalarını bilmekte de fayda vardır. İkna yeteneğini geliştiren yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

İkna Yeteneğini Geliştirmek İsteyenlere Öneriler

  • İkna yeteneğinin gelişmesi için dikkat edileceklerin başında iletişim halinde olunan kişiye nasıl hitap etmek gerektiğini bilmek gerekir. kimileri samimi hitaplardan hoşlanırken; kimileri resmiyet sınırlarının aşılmasını istemez.
  • İkna etmek için yüz yüze görüşmek en etkili yoldur. Böylelikle beden dili kullanımı da devreye sokulabilir. Beden dilinizi, jest ve mimiklerinizi kullanmak daha olumlu sonuçlar almanızı sağlar.
  • Süslü cümleler kurmadan, lafı dolandırmadan açıklayıcı bilgiler vermek ve sonuca kısa yoldan gitmek de önemlidir. Çünkü müşteriler açık ve net bilgi duymak ister. Satış yapmak için müşteriye bilgi vermeniz şarttır.
  • Samimi olunmalı, ancak ölçüyü kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Sıcak kanlı olmak, konuşma boyunca tebessüm etmek, hitaplara dikkat etmek önemlidir.
  • Zamanın değerinin farkında olunmalı, her iki tarafın da bu görüşme için sınırsız zamanı olmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle konuşmanız 15 dakikayı geçmemelidir.
  • Birebir yapılan görüşmelerde ikna edicinin enerjisinin yüksek olması dinleyiciye olumlu yansır ve satışı kolaylaştırır. Konuşma öncesinde sizi motive edecek şeyler ile ilgilenmeniz daha iyi olacaktır.
  • İkna etmek istenen konu, ürün ya da hizmet ile ilgili avantajlar ile birlikte dezavantajlar da sunulmalıdır. Sadece olumlu özelliklerden bahsetmek karşı tarafın aklında soru işaretleri oluşmasına sebep olur. Dezavantajlardan da bahsetmek, güvenilir biri olarak yansımanızı sağlar.