Ölçülemeyen Beceriler ile Hayalindeki Mesleğe Nasıl Kavuşursun?

Her insanın hayalinde kariyerine dair ilerlemek istediği bir mesleki alan bulunmaktadır. Bu alan, bireyin yeteneklerine ve kişisel becerilerine göre hayallerini süsleyen meslektir. İş hayatına yeni atılan ya da iş hayatında yer alan her bireyin, mesleki becerilerini geliştirmesi gerekir. Mesleki becerileri ölçülebilen ve ölçülemeyen beceriler olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Örneğin; verimlilik, performans ve üretkenlik gibi becerileri ölçülebilen beceriler arasındadır. Ölçülemeyen ya da yumuşak beceriler olarak adlandırılan grup ise liderlik, etkili iletişim ya da ikna kabiliyeti gibi becerilerin yer aldığı gruptur ve bu grup teknik bilgi ve donanıma göre iş hayatında daha ön plandadır.

Ölçülemeyen Beceriler Nelerdir?

İnsanların sosyal yönlerine ağırlık vererek kullandığı becerilerin tamamı “ölçülemeyen beceri” olarak adlandırılmaktadır. Günümüz şirketleri ve kurumları personellerindeki ölçülemeyen becerilere artık daha fazla önem vermektedir. Bunun sebebi, bu becerilerin direkt olarak insanların iletişimsel yeteneklerini kapsamasıdır.

Yeni ilişkiler kurmak, iş hayatında kaliteli bir network ağı elde etmek, motivasyon sürecini hızlandırmak, görünürlük/itibar kazanmak ve kariyer yolunda ilerlemek açısından ölçülemeyen beceriler oldukça önemlidir. Bireyin pek çok farklı alanda başarılı olmasına inanması, özgüven ve saygı duyması bu becerilerine bağlıdır.

TurningPoint kurucusu Kathy Robinson, “Ölçülemeyen beceriler; ilişkiler kurmak, görünürlük kazanmak ve kariyer yolunda ilerlemek için çok önemlidir” demektedir. Yaptığınız işte profesyonel ya da çok başarılı olabilirsiniz fakat ölçülemeyen becerileriniz sizi iş hayatında desteklemiyorsa kariyer yaşamınızda ilerlemeniz ya da %100 başarı elde etmeniz oldukça zordur.

İletişimsel Yetenekler

İnsan, doğası gereği çevresindeki canlı ve cansız varlıklar ile gün içerisinde sürekli olarak etkileşim halindedir. Bu etkileşim sonucunda da sözlü ya da sözsüz iletişim meydana gelmektedir ve iş hayatındaki en önemli unsur etkili iletişim becerisine sahip olmaktır. Müşterilerin beklentilerini, taleplerini ve şikayetlerini anlamak, aktif dinleme yapabilmek, iş hayatının görev ve sorumluluklarını idrak edebilmek, takım çalışmasında uyumlu olmak, görev tanımlarını anlayabilmek ve şirket kültürüne uyum sağlayabilmek tamamen etkili iletişim becerisiyle ilgilidir. Personel, şirket vizyon, misyon, değer ve kültürünü ne kadar iyi anlayabilirse, o kadar başarılı olacaktır. Anlamak, dinlemek ve konuşmak da iletişimin parçalarıdır. Dinlemeden anlayamaz, anlamadan dinleyemez ve anlamadan, dinlemeden konuşamazsınız.

İş yaşamında işler daima planlandığı ya da düşünüldüğü gibi ilerlemez. Bu nedenle iletişimsel yöne ağırlık vermek gerekir. Birey kendisini her türlü koşula karşı entegre edebilmelidir. Etkili proje ve plan yönetimi yapabilmek için de iletişim becerilerine ihtiyaç vardır. Karşılaşılan sorunlara karşı problem çözme yeteneklerinin gelişmesini de sağlayan yine iletişim becerileridir. Bir şeyler ters gittiği zaman insanlar ya şikayet eder ya da harekete geçer. Bir harekete geçmek için de önce düşünmek gerekir. Düşündükçe insan ufku genişler. Yeni stratejik yollar keşfedilir ve doğru gözlemler yapılabilir. Tüm bunlar bireyin sosyal becerilerini kapsayan alanlardır.