İş Hayatında Aslan Gibi Güçlü Olmanızı Sağlayacak Tavsiyeler!

Belgesel izlemeyi sever misiniz? Belki de iş hayatında daha başarılı olmanızı sağlayacak tek eksik aslanlarla ilgili belgeselleri izlemiyor oluşunuz olabilir. Doğadaki en güçlü hayvanlardan biri aslanlardır. Kendi bölgelerine olan hakimiyetleri ve üst düzey bir avcı oluşları, onlara “ormanların kralı” sıfatını bile vermiştir.

En güçlü hayvan oluşlarının yanı sıra, birçok canlı onlarla yüzleşmekten korkmaktadır. Aslanlara meydan okumaya cesaret eden çok az hayvan vardır. Onların sonu da genellikle aslanlar tarafından parçalanarak ölmek ya da ağır bir şekilde darbe alarak hayatta kalmakla sonuçlanmaktadır.

Fakat aslanların hayatlarında da tıpkı insanlar gibi sorunlar, sıkıntılar ve engeller vardır. Hata yapma şansları çok azdır. Çok küçük bir hata bile onların ellerinden hükümdarlığını alabilmektedir. Hatalarının bedelini ya yaşamlarıyla ya da ailelerini kaybetmekle öderler. Bu sorunlara rağmen onlar doğanın en güçlü hayvanlarıdır. Peki insanlar iş hayatında bir aslan gibi güçlü olmak için ne yapmalıdır?

Aslanlar daima hedeflerini belirler ve bu hedefi avlayana kadar dikkatlerinin dağılmasına izin vermezler. Hedefine odaklanır, avlanmak için en doğru zamanı bekler. Avlanmak kolay değildir. Bir aslanın avlanmasındaki başarı oranı en fazla yüzde 19’dur. Bu başarıyı elde edebilmesi için en doğru zamanı beklemesi ve pes etmemesi gerekir. Odağını avından başka bir yere çekerse, başarısız olur. İnsanların da iş hayatında tıpkı bir aslan gibi vazgeçmemeyi öğrenmesi ve hedefleri için doğru zamanı beklemesi gerekir. Doğru yerde, doğru zamanda hayata geçirilen hedefler başarıyı kaçınılmaz bir hale getirecektir.

Aslanların avlarındaki başarı oranının yüzde 19 olması, her 10 avdan 8’inde başarısız olduklarının bir kanıtıdır. Başarısız olmalarına rağmen avlanmaktan vazgeçmezler. Yeni avlar arar, stratejilerini geliştirirler. Ailelerini besleyebilmek için sürekli olarak en büyük avın peşinden koşarlar. İşte bu noktada öğrenilmesi gereken durum, becerileri geliştirmek ve hep daha iyisi için çabalamaktır. İş hayatında daima gelişmeli ve hayatta kalmalısınız.

Aslanlar, iyi ya da kötü zamanlarında ailesi içerisinde bulunmak ister. Birbirlerine en iyi ve en kötü zamanlarda destek olurlar. Günümüzün en büyük problemlerinden biri çalışanların “bireysel” olma ihtiyacı duymasıdır. Oysa takım çalışması halinde bulunmak daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bireysellik her zaman için iyi değildir. Takım halinde elde edeceğiniz başarıların tadı da oldukça farklı olacaktır.

Hayvanlar aleminin en güçlü hayvanı olsalar bile sebepsiz yere asla bir başka hayvana zarar vermezler. Fakat herhangi bir canlı yaşam alanlarını suiistimal eder ya da ailelerine zarar vermeye kalkarsa, var güçleri ile karşısındaki canlıya karşı kendilerini korurlar. İş hayatındaki insanların da bulundukları konumu ya da statüyü böyle koruması gerekir. Bu durum bir tek statü açısından düşünülmemelidir. Şirkete ya da şirket çalışanlarına yapılan herhangi bir olumsuz eylemde, eylemi gerçekleştiren kişiye karşı korunma yapılmalıdır.