İş Hayatında Duygusal Zeka Nasıl Kullanılır?

İş hayatında başarı elde etmek için bazı kurallar vardır. Bunlar başarının kuralları olarak da bilinir. Çalışılan iş yeri özel sektör de olsa, bir devlet kurumu da olsa disiplini ve düzeni sağlamak için bazı kurallar gerekir.

İşyerinde Kurallara Uymak

İş yerlerinde genellikle yönetici ve çalışan arasında bir sistem mevcuttur. Bu sistemde yöneticilerin belirlediği kurallar geçerlidir. Çalışan personel bu kurallara uymak ve çalıştığı şirketin başarısına katkı sağlamak zorundadır. Ancak bu durumda çoğu zaman çalışan personeller üst kademelerindeki yöneticilerin isteklerinden dolayı stres, yorgunluk, bıkkınlık gibi durumlarla karşı karşıya kalırlar.

İş yerlerindeki kurallar bir yandan uygulanırken, bir yandan da personeller kendilerine sorumluluklarından fazla iş yüklendiğinden dert yanarlar. Bu durumlar da çalışanların ruhsal durumunu etkiler. İş hayatındaki sorunlar, özel hayata da taşınır. Böylece hem iş yerinde, hem de özel hayatta stresli zamanlar yaşanmasına sebep olur.

İş Hayatında Duygusal Zekanın Yeri

İş yerlerindeki sorunlar ile başa çıkabilmek için duygusal zeka devreye girer. Duygusal zeka özellikle stresle başa çıkmak için kullanılır. İş hayatında duygusal zekanın yeri nedir? Çalışma yaşamında duygusal zeka nasıl kullanılır? Bu soruların cevabı doğru verildiği takdirde stressiz iş ortamları sağlanarak hem çalışanlar adına kişisel, hem de genel olarak çalışılan şirket adına huzurlu ortamlar doğar. Bu da iş yerlerinde başarının sırları için önemlidir.

Duygusal zeka nasıl kullanılır? Duygusal zeka kişilerin yaşadığı duygu durumlarını zekaları ile kontrol edebilmeleri halidir. Başka bir tabirle duygulara mantıkla yön verebilmektir. İş yerinde sorun yaşayan ve bu sebeple kızgınlık, öfke, sinir, çaresizlik, stres gibi duygularla karşılaşan biri duygusal zekasını devreye sokarak bu durumla çok rahat başa çıkabilir. Konuya duygusal olarak yaklaşmak bir kenara bırakıldığında mantıklı bir çözüme ulaşmak çok kolaydır.

İş Hayatında Pratik Çözümler Üretmek

İş hayatında pratik çözümler üretebilmek için duygusal zeka gereklidir. Ancak bu şekilde ortaya çıkan sorunlar analitik düşünülerek kısa zamanda çözüme ulaştırılabilir.

Ayrıca iş yaşamında duygusal zeka devrede olduğu sürece sorunlar kolayca hallolacağından işlerin akışının aksaması gibi bir sorunla da karşılaşılmaz.

İş yaşamında duygusal zeka kullanımı başka bir tabirle anlık duyguların ertelenmesi olarak da bilinir. Kişinin duygularını etkileyen olayın altında mutlaka bir başka çalışan vardır. O sırada o kişiyle problemi çözme yoluna gitmek işlerin yolunda gitmemesine sebep olabilir. Öncelikle vuku bulan bu durumu çözüme ulaştırıp, daha sonra o kişiyle konuşmak en mantıklı yoldur.

Duygusal Zekanın Performansa Etkileri Nelerdir?

Duyguları ile hareket eden bireyler yaşam boyu karşımıza sıkça çıkar. Siz de bu kişilerden biriyseniz ve duygularınızı özel, sosyal ve iş hayatınızda kontrol altına alamıyorsanız bu durumun iş performansınıza olumsuz yansıyacağını bilmelisiniz. İş arkadaşıyla küçük de olsa sorun yaşayan birinin yüzü asılıyor, motivasyonu düşüyorsa bu kesinlikle bireysel başarısına etki eder. Her sorunun çözüme ulaşamayacağı gerçeğini benimsemek ve çözülmeyen sorunlara alışmayı kabul etmek de bazen işe yarayabilir. duygusal zeka tam da burada devreye girer. Yaşadığınız ve sizi üzen sorunlarda profesyonel bir çalışan olduğunuzu, odaklanmanız gerekenin öncelikle işiniz olduğunu, hiç bir şeyin ve hiç kimsenin başarınıza engel olamayacağını kendi kendinize telkin edin ve işlerinize devam edin.