İş Hayatına Hırsın Olumlu ve Olumsuz Etkileri!

İş hayatının içinde bulunan kişilerin kendine göre prensipleri vardır. Çalışma hayatının içinde hırsın da yeri vardır. Ancak hangi konularda ve ne derece hırs yapıldığı önemlidir.

İş Hayatında Başarının Yolları

İş hayatında hırsın yeri; kişinin kendine ve birlikte çalıştığı arkadaşların etkileri ile yorumlanır. Eğer kontrol edilebilir bir dozda hırssa; bu başarılı olmanın kuralları arasındadır. Ancak tam tersi olarak kontrol edilemez hal alan hırslar hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da zarar verir.

İş hayatında başarının yolu denince bahsedilebilecek unsurlar vardır. Bunlardan biri şartlar her ne olursa olsun diğer kişileri küçümsememek, yaptıkları işleri aşağılamamak ya da hataları yargılamamaktır. Yapılan hiçbir iş küçümsenmezse başarı basamakları da kolay tırmanılır hale gelir.

Çalışma Hayatında Hırslı Olmak

Unutulmaması gereken başarının kuralları arasında hiçbir iş yerinde hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığıdır. Bu sebeple de bir iş yerinde çalışan bütün personel elinden geleni en üst düzeyini yapmalıdır. Bu da hırstan arındırılmış olmayı gerektirir.

Ayrıca çalışma hayatında hırs faktörünün olumsuz etkilerinden biri de mesai arkadaşlarına karşı hoşgörülü olamama halidir. Oysa ki; her iş yerinde çalışanlar birbirine karşı hoşgörülü ve iyi niyetli olursa o iş yeri başarılı olur. Yani bireylerin başarısı iş yerinin başarısı; iş yerinin başarısı da çalışanların başarısı demektir.

İşe Alım Mülakatlarında Başarılı Olmak

Çalışılan iş yeri maddi olarak beklentileri karşılamıyor olabilir. Bu gibi durumlarda da hırstan uzak durarak etik kurallar çerçevesinde çalışmalı, daha iyi şartlarda bir iş buluncaya kadar çalışılan iş yerine ve diğer çalışanlara karşı dürüst ve sadık kalınmalıdır.

İşe alım mülakatları sırasında sorulan daha önceki iş yerinden ne sebeple ayrılındığı ile ilgili sorunun da amacı tam olarak budur. Çalıştığı iş yerinden memnun olmayan bir personelin çalıştığı sırada ya da işinden ayrıldıktan sonra o iş yerini kötülemesi kendisi adına olumsuz bir durum teşkil eder.

Çalışma Hayatında Hırsın Olumsuz Etkileri Nelerdir? 

Özel ve sosyal hayatta olduğu gibi çalışma hayatında da kişilerin duygu kontrolünü doğru yapabilmesi hem kendi başarı ve verimleri, hem de işin genelindeki performansları için önem taşır. Gereksiz ve kontrolsüz hırsın da çalışanlar üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu dozdaki hırs öncelikle yapılan hataları artırır. çok fazla hırslı çalışanlar sürekli diğer arkadaşlarının önüne geçme çabasında olacağından yöneticilerinin gözüne batarlar ve iş ortamında sevilmeyen, tercih edilmeyen kişiler olurlar. Hırs seviyesi yüksek çalışanların iş hayatında yalnız kalma olasılıkları bu nedenle yüksektir.